Din søgning er ikke specifik nok - angiv venligst flere søgeord

Summax Vejledning - NemFaktura - Samlet overblik over vejledning til NemFaktura

– Dataoverførsel – Særlige forhold NemFaktura ·         Summax Vejledning - NemFaktura – Installation af NemFaktura ·         Summax Vejledning – NemFaktura – Samtykke ·         Summax Vejledning - NemFaktura – Feedback på bilag ·         Summax Vejledning - NemFaktura

Summax Vejledning – Dataoverførsel – Tilmeld leverandører til at sende PDF direkte til Summax

TILMELD LEVERANDØRER TIL AT SENDE PDF DOKUMENTER DIREKTE TIL SUMMAX E-ARKIV   Indhold Fra Summax kan du selv tilmelde leverandører til at overføre PDF dokumenter direkte til dit arkiv i Summax . I Summax kan du se en oversigt over leverandører, som er tilsluttet.   Hvordan bliver

Summax Vejledning – Nordea - Betalingsløsning

BETALINGSLØSNING Denne vejledning omhandler betalingsløsning til Nordea. Vejledning til Danske bank (indsæt link) og Bank Connect findes her.  Betalingsfunktionen i Summax betyder at: Først skal der i Summax Derefter kan man vælge, hvilken konto /aftale man vil benytte til

Summax Vejledning – Danske Bank betalingsløsning

BETALINGSLØSNING DANSKE BANK  Hvad indeholder betalingsløsningen? Denne vejledning omhandler betalingsløsning til Danske Bank. Vejledning til Nordea (indsæt link) og Bank connect findes her. Betalingsfunktionen i Summax betyder at: Først skal der oprettes en aftale med banken om

Summax Vejledning – E-bogføring - Hjælp til bogføring

E-BOGFØRING - HJÆLP TIL BOGFØRING   1. Hjælp til bogføring 2. Fremsøg/redigere postering 3. Find postering 4. Kontokobling 5. Opsplit postering   1. Hjælp til bogføring Detaljeruden til højre kan hjælpe dig og anvendes f.eks. når:  Kontonummer mangler Der er fejl i en postering Du vil se summen af de viste posteringer Du kan åbne/lukke D...

Summax Vejledning - FAQ

at kontakte en DLBR-virksomhed(se vejledning til Tilmelding af leverandør), som vil ordne alt det praktiske Ejernet, Tican.     Konkursramt summax bruger   Summax er koblet op i DLI-systemet med et valideret valideret, bliver der lukket for adgangen til Summax . Ved konkurs sker

Summax VejledningSummax Salg – Kom godt i gang

KOM GODT I GANG MED SUMMAX SALG  Summax Salg er et fakturerings- og debitorsystem, som er nemt at bruge og integreret i Summax . Du kan skrive tilbud Du kan skrive faktura Du kan håndtere kontantsalg og kreditsalg Du kan skrive kreditnota Du kan lave debitoropfølgning Du kan skrive

Summax Vejledning – Opstart og forberedelse

OPSTART OG FORBEREDELSE Her er en intro til hvordan du kommer i gang med Summax . Se PDF.

Summax Vejledning – Dataoverførsel – Leverandører kan overføre PDF-dokumenter direkte til summax

LEVERANDØRER KAN OVERFØRE PDF DOKUMENTER DIREKTE TIL SUMMAX E-ARKIV  Indhold Summax e-arkiv kan i Summax , via billedet Integrationer, Tilmeld afsendere. Du bliver tilmeldt løsningen ved at sætte et flueben i "Tilmeld" kolonnen i Summax eller via et samtykke i Ø90. Bluegarden

Summax Vejledning - Betalingsløsning banker OK

BETALINGSLØSNING BANKER OK I denne oversigt har du mulighed for at se, hvilke banker, der har foretaget betaling via betalingsløsningen i DLBR summax (”Individuel”) og hvilke banker, der har oprettet DLBR-kontokikaftaler til Autobogfør til (”DLBR”). I forhold til opsætning i netbanken

Summax Vejledning – Dataoverførsel – Samtykke - Særlige forhold ved Summax Salg

SÆRLIGE FORHOLD VED SUMMAX SALG Særlige forhold ved oprettelse af samtykke til overførsel af data fra  Summax Salg til Ø90. Eksempel på oprettelse af samtykke, hvor der ikke er taget... Summax Salg

Summax Vejledning – NemFaktura – Samtykke

SAMTYKKE TIL NEMFAKTURA For at kunne anvende send mail til Summax med NemFaktura skal der være Se her vejledning til at oprette et samtykke til NemFaktura i Ø90. Opret adgang til NemFaktura i Summax Kunden har også mulighed for at oprette adgang til NemFaktura i Summax , men det

Summax Vejledning – e-arkiv – Danish Crown afregninger

DANISH CROWN AFREGNINGER Det er muligt at få afregninger (Svin og Kreatur) fra Danish Crown automatisk i E-arkivet. For at få det til at fungere skal der oprettes samtykke i enten Summax eller i Ø90 i e-arkiv/integrationer/tilmeld afsendere i Summax   Eksempel viser hvordan du

Summax Vejledning – Bankconnect betalingsløsning

BETALINGSLØSNINGER I SUMMAX VEJLEDNING Hvad indeholder betalingsløsningen? Denne vejledning omhandler betalingsløsning til Bank Connect. Se vejledning til Danske bank og vejledning til Nordea. Betalingsfunktionen i Summax  betyder, at: Først skal der oprettes en aftale med

Summax Vejledning – Produktblade

PRODUKTBLADE TIL SUMMAX SEGES har udarbejdet nogle produktblade til marketingsføring for Summax . E-faktura: Bogført – med kun ét klik E-arkiv: Slut med papir! E-faktura til leverandører: Dine kunder ønsker e-faktura – er du klar?

Summax Vejledning - Vilkår for anskaffelse og brug af DLBR summax

VILKÅR FOR ANSKAFFELSE OG BRUG AF DLBR SUMMAX Ved oprettelse af samtykke til DLBR Summax betragtes nedenstående vilkår som accepteret af kunden. Summax e-faktura er en web løsning til at modtage. Summax e-arkiv er en web løsning til elektronisk arkivering og visning af

Summax Vejledning – NemFaktura – Bilagshåndtering

i forhold til bilagshåndtering både med og uden e-faktura.   Der er en vejledning , hvor DLBR logo og kundens CVR nr. kan tilpasses – og en  vejledning uden DLBR logo.   Summax bilagshåndering - Word / PDF   Summax

Summax Vejledning - E-faktura - Rykker

E-RYKKER Du har mulighed for at modtage e-rykkere i DLBR summax . En e-rykker er en elektronisk rykker på samme måde som en e-faktura. Summax understøtter modtagelse af e-rykkere fra leverandører, som af e-rykker i DLBR summax DLBR summax e-rykker from SEGES on Vimeo. Modtagelse

Summax Vejledning – Vilkår for DLBR Summax e-arkiv og autobogføring

Aarhus 21. november 2019 VILKÅR FOR ANSKAFFELSE OG BRUG AF DLBR SUMMAX E-ARKIV OG AUTOBOGFØR Ved udvikler og vedligeholder web-løsningen Summax . DLBR er et landsdækkende samarbejde mellem ”samtykke” til DLBR Summax e-arkiv. Når samtykket er oprettet, vil kunden normalt have adgang

Summax Vejledning - E-faktura - Konteringshjælp

KONTERINGSHJÆLP TIL E-FAKTURA I SUMMAX I e-faktura er der mulighed for at du kan tilrette din helt Konteringshjælp til e-faktura i Summax Konteringshjælp til e-faktura i DLBR summax from SEGES on Vimeo. I de efterfølgende afsnit finder du vejledning i, hvordan du benytter