This site requires JavaScript to be enabled
SEGES Software > Øvrige
Landmand.dk - Ret min profil og bekræft CVR/CPR-nr.15-05-2017
Vejledning i CVR validering27-04-2017
SEGES Software - programmer og hjemmesider på Windows 804-04-2017
SEGES Software programmer - Krav til PC04-04-2017
IT - Problemer med at logge på, hvis man har en gammel computer03-04-2017
Slet cookies på iPhone 4 - Mark Mobile, Smartkoen m.fl.28-03-2017
Videocenter - Se vejledningsvideoer til DMS Dyregistrering og Planteprogrammer27-03-2017
Landmand.dk - Kom godt i gang27-03-2017
Landmand.dk - Papirversion af faktura og beskedservice til- og afmelding15-03-2017
Nulstil browser Google Chrome08-03-2017
LandbrugsInfo - Priser12-10-2016
IT - Find Internet Explorer i Windows 1002-09-2016
Ny bruger på Webdyr05-07-2016
Landmand.dk - tilmeld elektronisk faktura16-06-2016
Flere...
SEGES Software > Husdyr
Øremærker - Vejledning til bestilling16-05-2017
DMS - Opfølgning klove15-05-2017
DMS - Vejledning til Prognose09-05-2017
DMS Vejledning til listeudskriften "Behandlingsoversigt øko"09-05-2017
DMS - Udsætterliste04-05-2017
DMS - Opsætning af foderplaner til dataudveksling med eksterne programmer02-05-2017
CHR - Øremærker til slagtelam og geder01-05-2017
DMS - Spørgsmål til manglende foderanalyser fra BLLG26-04-2017
DMS - Foderkontrol, køerne får alt for lidt foder i forhold til tildelt26-04-2017
DMS - Manglende budgettal på KPO rapport26-04-2017
DMS kan kun åbnes direkte fra Landmand.dk i Internet Explorer26-04-2017
DMS - Ingen lager på fodermiddel i Foderopgørelse26-04-2017
CHR - hjemmeslagtning tilmelding24-04-2017
DMS - Video om opsætning af arbejdslisten Goldning24-04-2017
CHR - Transportregler for ko og kalv24-04-2017
Flere...
SEGES Software > Plante
Mark Online - Sådan laver du gødningsplan for en mink besætning, der er ramt af plasmacyto22-05-2017
Mark Online - Sådan håndteres separation (forarbejdning) af husdyrgødning i Mark Online.22-05-2017
Mark Online - Opdatering af pligtige efterafgrøder på arealer, du har overtaget inden 31. August?22-05-2017
Mark Online - Kom godt i gang med indberetning af pesticidforbrug (landmænd)16-05-2017
Mark Online - Kom godt i gang med indberetning af pesticidforbrug (konsulenter)16-05-2017
Mark Online - Kom godt i gang med Mark Online Normer16-05-2017
Markprogrammer - fuldmagt til andre brugere15-05-2017
Mark Online - Pesticidlager08-05-2017
Farmtracking - indtegning af elkabler på kort08-05-2017
FarmTracking - Hvordan sletter man et produkt i en opgave25-04-2017
Farmtracking videovejledninger18-04-2017
Mark Online Premium - Gødningsfanen mangler18-04-2017
Mark Online - Jeg ønsker ikke efterafgrøder i efteråret og vil benytte reduktion i N-kvote10-04-2017
Mark Online - Opdatering af markernes areal10-04-2017
Mark Online - Type 2 korrektion for kvæg10-04-2017
Flere...
SEGES Software > Økonomi
Ø90 Nyhedsbrev - 2017-61: Ledelsesberetning i selskaber bliver aktiv som standard19-05-2017
Ø90 Kendte fejl pr. 19. maj 2017 nr. 20-1719-05-2017
Ø90 Nyhedsbrev 2017-60: Ændring i beregning af ekstra befordringsfradrag18-05-2017
Ø90 kendte fejl nr. 19-17: Fejl pr. 16. maj 201716-05-2017
Ø90 Vejledning - Dødsbo16-05-2017
Ø90 Oversigt over fejl og mangler i Dataoverførsel16-05-2017
Ø90 Produktark - Aarsrapport10-05-2017
Ø90 Produktark - Skat10-05-2017
Ø90 Produktark - DLBR-budget10-05-2017
Ø90 Produktark - Råbalance10-05-2017
Ø90 Nyhedsbrev 2017-59: Kontoplanændringer10-05-2017
Ø90 Nyhedsbrev 2017-58 Andre rettelser ved maj 2017-igangsætningen09-05-2017
Ø90 Nyhedsbrev 2017-56 – omlægning af o90.dk09-05-2017
Summax Nyhedsbrev 2017-57 betalingsløsning til Nordea – Pilotafprøvning09-05-2017
Flere...