This site requires JavaScript to be enabled
Kort beskrivelsePubliceretKategori
DMS - Vejledning til Nøgletalsudskrift 03-07-2018Husdyr
DMS - Vigtigt at skærmopsætning står til 100% 19-06-2018Husdyr
DMS - Laktationsværdi 15-06-2018Husdyr
DMS - Vejledning til Bedriftsoverblik 14-06-2018Husdyr
DMS – Vejledning til LaktationsAnalyse 14-06-2018Husdyr
Landbrugsindberetning og besætningsopdatering en gang om året 06-06-2018Husdyr
DMS – Redigér ny driftsenhed på Bedriftsoverblik 31-05-2018Husdyr
DMS - Mangler data i KPO rapport 23-05-2018Husdyr
DMS - Fjern maks. alarmgrænse 18-05-2018Husdyr
DMS - Rådgivervejledning til erfa-grupper 14-05-2018Husdyr
DMS - Video om opsætning af arbejdslisten Goldning 11-05-2018Husdyr
DMS - Lave afregning for kviehotel 11-05-2018Husdyr
DMS - Udsætterliste 04-05-2018Husdyr
DMS - Opfølgning klove 03-05-2018Husdyr
Øremærker - Vejledning til bestilling 03-05-2018Husdyr
DMS - Brugsanvisning for "find mælkeprøvesvar" 03-05-2018Husdyr
DMS - Vejledning til Prognose 25-04-2018Husdyr
DMS - Opsætning af foderplaner til dataudveksling med eksterne programmer 18-04-2018Husdyr
CHR - Øremærker til slagtelam og geder 17-04-2018Husdyr
CHR - Hjemmeslagtning - tilmelding 16-04-2018Husdyr