Seges Software
198 visninger

Laktationsværdien pr. ko er et ”produktionsindeks” for mælkeproduktion i indeværende laktation.
Beregnes / genberegnes for alle levende køer efter hver ydelseskontrol på bedriften.
Laktationsværdien er indekseret, så gns pr. bedrift er = 100. 

Laktationsværdien kan bl.a. anvendes ved valg af udsætterkøer. Men bemærk, at det ikke et udsætterindeks, da der pr. ko kun indgår oplysninger om mælkeydelse (kg mælk, fedt og protein) og f.eks. ikke noget om celletal.

I beregningen indgår afvigelse fra målydelse, samt en korrektion for den enkelte ko’s protein-/fedt forhold i mælken i forhold til Arla’s aktuelle afregningsmodel.

I DMS Dyregistrering indgår laktationsværdien standard på listerne ”Udsætterliste” og ”Laktationsliste”.

Sidst ændret 27-02-2019