Seges Software
666 visninger

 

ÆNDRINGER I SKATTEREGNSKAB JANUAR 2019

Nedenstående ændringer laves i Ø90 med virkning fra fredag den 18. januar.

 

Begrænsning af opsparing i virksomhedsordningen

Der er tilføjet en ny oplysning, i Indkomstdisponering og skatteberegning fanen Opsparing hvor man kan angive at bagatelgrænsen i L200 fremover skal være 0.

 

Situationen kan f.eks. opstå når indskudskontoen ikke tidligere har været negativ eller er blevet mere negativ.

 

Ny konto 5900 15 Kontingent vedrørende virksomheden

Konto 5900 15 og 5901 15 er blevet oprettet og bliver nu defineret på samme måde som konto 4800 xx med virksomhedskode 2. I selvangivelsen er beløbene flyttet fra felt 439 ”Arbejdsløshedsforsikr., efterlønsordn. og fleksydelse” til felt 438 ”Kontingent vedrørende virksomhed + sygeforsikring”.

Vi forventer senere at reservere konto 4800 10, 11, 20 og 21, så der ikke længere er nogen konti med V-kd=2 på konto 3000 00 til 4999 99.

Specifikationsnumrene 5900 15-19 og 5901 15-19 kan bruges til kontingent vedrørende erhverv.

 

Nye kontroller i Indkomstdisponering og skatteberegning

Der er oprettet nogle nye kontroller, der tidligere først blev kontrolleret i skatteregnskabet, og nogle der skal fange specialsituationer, hvor skatteberegningen i Ø90 ikke beregner.

 

Ny kontrol af særskilt §5D inventarsaldo

På grund af beregningen i Ø90 kunne du ikke lægge saldiene sammen ultimo 2017, og derfor skal du gøre det med virkning fra primo 2018.

 

Det gøres med en efterpostering, hvor du bruger konto 9431 med en passende tekst på hver af de to saldi, der skal lægges sammen. Hvis regnskabet indeholder flere virksomheder, skal du være opmærksom på, at den særlige saldo skal flyttes til den almindelige saldo i samme virksomhed.

Se også vejledningen: https://seges.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0018847

 

Kontrollen slår ud hvis der er afskrivninger eller ultimo saldo i 2018:

 

Sidst ændret 10-04-2019