Seges Software
415 visninger

ANBEFALET ARBEJDSGANG

 

Skift mellem regnskab og bilag

 

Du skal sige ja til at anvende skattebilag i dialogen Stamdata > Beregninger og udskrifter, opgave = skattemæssige beregninger. Dialogen ligger under funktioner i Opgavevalg og i Bestilling af udskrift

For at skifte tilbage til regnskab skal du blot skrive nej samme sted.

 

Valget betyder, at der bliver gennemført nogle ekstra kontroller i opgørelsen, som skal forebygge fejl i bilaget. Det betyder at nogle billeder falder til berørt når du ændrer koden.

 

Når du bestiller udskrift, vil Ø90 foreslå den udskrift, der passer til dit valg:

Enten 600 skatteregnskab

Eller 601 skattebilag personlig eller 616 skattebilag selskab

 

I/S og deltagere i I/S skal bruge skatteregnskab

Det er fordi, oplysningerne om indkomst og balance i I/S overføres i få tal, og derfor kan der ikke laves et bilag på grundlag af dem.

 

Afsmitning på årsrapport

Fordi det for fremtiden er årsrapport og skattebilag, der tilsammen skal opfylde kravene, kan det smitte af på årsrapporten, at du vil lave skattebilag på en ejendom. Overvej, om du skal tilrette en udgave af den eksterne årsrapport, så den opfylder mindstekravsbekendtgørelsen.

 

Hvis årsrapporten ikke opfylder visse krav, kan du opfylde dem i note 490 Specifikationer jf. mindstekrav i skattebilaget.

 

Kontering

Du kan gøre skattebilaget lettere at læse, hvis du tager hensyn til det i opgørelsesprocessen.

Det handler især om, at kontotekster skal tilpasses og måske skal der konteres lidt anderledes, end du plejer.

 

Eksempel på kontering, der giver et godt resultat.

Repræsentation konteres på konto 4840 Repræsentation.

I opgørelsen flyttes den ikke fradragsberettigede del (12.345,00 kr.) til konto 4841 99 Repræsentation uden fradrag, men kun skattemæssigt.

 

I bilaget, hvor forskelle vises som kontospecifikation vil der ikke være nogen forskel på konto 4840 00. Den ikke fradragsberettigede del vil blive vist som:

4841 99 Repræsentation uden fradrag      12.345

 

Skattemæssige investeringer i jord og beboelse

Hvis du vil bruge værdier fra afskrivningsmodul i skatteafstemningen, skal investeringer altid tages op i afskrivningsmodul. Du skal bruge kontiene:

9050 40-49 Jord, grunde mv.

9050 70-79 Beboelse, udlejning mv.

9050 90-99 Samme aktiver i anden virksomhed

 

Det samme gælder, når du sælger. Du skal bruge samme konto 9064 xx ved køb og salg.

Når et aktiv sælges, skal det ”stemme” i afskrivningsmodul. Der er lavet nye kontroller på det, som kun slår ud, når du bruger skattebilag.

 

Du kan bruge samme kontering til skatteregnskab.

 

Se i øvrigt vejledningen om afskrivning skat.

 

Kontroller i opgørelsen

Der er nogle kontroller, som har særlig betydning for skattebilaget:

 

Kontrol af årsrapport i tværgående kontrol:

590.175 til 590.177, forhindrer brug af private posteringer på konti, hvor årsrapporten forudsætter, at der er tale om virksomhedsbeløb uanset virksomhedskode. Denne kontrol slår ud, uanset om du bruger bilag eller ej.

 

Kontrol af skattemæssig afskrivning 9050 xx

480.503 Der må ikke afskrives på gammel mælkekvote 9050 12-14, jord 9050 40-49, 90-94 eller beboelse 9050 70-79, 95-99. Kontrollen kan hverken fravælges eller accepteres.

Hvis du laver skatteregnskab og har gamle afskrivningsobjekter på kontiene: Flyt til en anden 9050 konto. (Kun relevant efteråret 2015)

 

480.504 Du har posteringer på 9050 12-14, 40-49, 70-79, 90-99. I pilotfasen 2015 bliver de talt med i kapitalafkastgrundlag, indskudskonto og regnskabets balance.

 

480.505 Der er ingen aktiver på 9050 12-14, 40-49, 70-79, 90-99, selv om anlægskartoteket indeholder jord eller beboelse. Mangler aktiverne i skattebilag?

(Denne kontrol slår kun ud, når du har ja til skattebilag)

Sidst ændret 06-03-2019