This site requires JavaScript to be enabled

Notifications

Seges Software
856 visninger

For behandlet gylle efter plasmacytose gives der normalt dispensation til et lavere udnyttelseskrav for N. Opret et lager til den behandlede gylle og lav intern flytning af gyllen, så du kan korrigere udnyttelseskravet. 

I tilfælde af plasmacytose hos mink er det i lighed med tidligere år muligt at få nedsat udnyttelseskravet af det samlede kvælstofindhold, hvis der er tale om hygiejniseret minkgylle. 

Opret interne flytninger
Opret et nyt lager ’Mink plasmacytose’. Under ’Interne flytninger’ opretter du en afsætning af den mængde, der er i produktionslageret på det tidspunkt, hvor behandlingen af gyllen foretages. 
For lageret ’Mink plasmacytose’ oprettes modtagelsen med gødningstypen ’Blandet gylle’. Herved kan du nedsætte udnyttelseskravet til det niveau, som dispensationen giver dig mulighed for. Ved forårsudbringning kan udnyttelsen nedsættes med 25 %.


 pl_mark_faq_mink_plasmacytose01.png 
 
Man får ikke dispensation for ændret kvælstofindhold pr. ton. Den nedsatte udnyttelsesprocent skal beregnes af "det normale indhold". Ligeledes er antallet af DE uændret.

Vær opmærksom på, at det er minkavleren og ikke en eventuel modtager af gyllen, der kan søge om den nedsatte udnyttelsesprocent 
Læs mere her landbrugsinfo-plasmyctoseramte-minkbesætninger

Sidst ændret 19-05-2020