Seges Software
566 visninger

BESÆTNINGSPRISER 31.12.18

Ø90-Besætningsbillederne bliver ajourført med priser til versionen pr. 31.12 2018 onsdag den 2. januar 2019 mellem kl. ca. 14.00 og 16.00.

 

Nyt: Der opdateres i versionen 31.12.18 priser på de nye prisgrupper der hører til kontiene 1461 00 Søer, 1520 30 Mink, avlsdyr hanner – sanering og 1520 40 Mink, avlsdyr tæver – sanering. Der vil også til og med versionen 30.09.19 blive opdateret priser på prisgrupperne tilhørende de nedlagte/reserverede konti 1461 10 Søer, drægtige og 1461 20 Søer, ikke drægtige. Det sidste skyldes, at værdiændringsberegningen skal kunne fungere, selvom I ikke flytter alle søerne primo til konto 1461 00.

 

Besætningspriser bliver normalt ajourført på landsniveau med fire versioner pr. år (version: dg.md.år = 31.03.xx, 30.06.xx, 30.09.xx og 31.12.xx). Ajour­føringerne gennemføres i starten af april, juli, oktober og januar.

 

Bilaget Besætningsprisgrupper december 2018 indeholder de besætningsprisgrupper, der benyttes i Ø90-Besætningsbillederne til beregning af status.

 

Mens vi retter på landsniveau (kl. 14.00-16.00) anbefales det:

- Ikke at taste besætningsantal, og beregne besætningsværdi for regnskaber med status pr. 31. december 2018.

- Ikke at rette i besætningspriser eller -sammenhænge på kreds- eller ejendomsniveau

(Prisgrupper / Kontering og prisgrupper).

 

Hvis I allerede har indtastet besætningsantal og beregnet besætningsværdi pr. 31. december 2018, er der beregnet med de "gamle" priser. I besætningsbillederne skal I huske at genberegne – ved at vælge "fortryd beregning" og derefter beregne – for at få rettet til de nye priser.

 

Skattemæssig værdiansættelse

Den skattemæssige værdiansættelse er gennemført ud fra følgende:

Kvæg, svin, får, heste

Normalhandelsværdi

Mink og hjorte

Vejledende fremstillingspris

Fjerkræ og andre pelsdyr end mink

Ingen landspris

 

Driftsmæssig værdiansættelse

Som vejledende driftsmæssige besætningsværdier er der i besæt­ningsmodulet indlagt de af SEGES beregnede priser, ud fra de modeller og principper, som er aftalt med Statusprisgruppen, hvor bl.a. Danmarks Statistik deltager.

 

De driftsmæssige besætningsværdier følger princippet om dagsværdi (seneste måned før ajourføringen).

 

Der opdateres ikke priser til økologi i Ø90.

Sidst ændret 11-07-2019