Seges Software
567 visninger

 

Statussedlen til kalenderårsregnskaber 2018 kan bestilles fra fredag den 30. november 2018.

 

De nye/ændrede oplysninger til statussedlen, vil først blive implementeret i opgørelsesbilleder, kontroller mv. med virkning fra tirsdag den 11. december 2018.

 

Nedenstående nye/ændrede oplysninger har givet anledning til ændringer på statussedlen.

 

Opdeling i drægtige og ikke drægtige søer ophører

Opdelingen i drægtige søer (konto 1461 10) og ikke drægtige søer (konto 1461 20) ophører. Via statussedlen skal alle søer derfor ultimo indberettes som et tal, som vil blive placeret på konto 1461 00. I må selv afgøre om I vil rette primo i 2018 regnskaberne.

 

Nye supplerende oplysninger - kun ved indberetning til ØDB

Når det interne regnskab skal indberettes til ØDB, ønskes følgende oplysninger indberettet på ref.nr.:

 

320102 Mejeri: Arla = 1, Thise= 2, Mammen = 3, Naturmælk = 4, Bornholm = 5, Andet = 6

(indberettes hvis der er salg af mælk i 2018 på konto 3300 xx)

 

320129 Antal årsopdræt, slagtekvier

(indberettes hvis der er salg af mælk i 2018 på konto 3300 xx)

Bemærk slagtekvier er kælvet af malkekøer, der har været krydset med en tyr af kødrace. Det vil fremgå af opgørelserne fra kvæg, hvis de findes.

 

320270 Slagteri: DC = 1, Tönnies/Tican = 2, Andet = 3

(indberettes hvis der er salg af slagtesvin i 2018 på konto 3461 xx)

 

320216 Specialproduktion; Traditionel = 1, UK = 2, Andre specialgrise = 3

(indberettes hvis der er salg af smågrise/slagtesvin i 2018 på konto 3417 xx/3461 xx)

 

320217 Andel til eksport, <1/3 = 1, 1/3-2/3 = 2, >2/3 = 3

(indberettes hvis der er salg af smågrise i 2018 på konto 3417 xx

 

 

Nyt afsnit på statussedlen, Fordeling af energi til erhverv, under generelle oplysninger

I dette afsnit bliver det muligt at angive hvor meget diesel der er anvendt til ikke landbrugsmæssige formål (ref. Nr. 652155) det kan være f.eks. diesel brugt til dræning.

Samtidig er der mulighed for at angive hvor meget erhvervsmæssigt el der bruges til rumvarme, varmt vand og komfortkøling. (ref. nr. 652157)

Det nye afsnit er passiveret på landsniveau, så de DLBR virksomheder der ønsker at afsnittet skal vises på statussedlen til deres kunder, skal aktivere ind og aktiverer afsnittet (448). Det betyder at afsnittet bliver vist på alle de statussedler der bliver lavet. Der er ikke nogen afhængighed til om der er oplysninger på området sidste år.

Oplysninger der indtastet i dette afsnit, vil blive vist i billederne Energi og Egne produkter.

 

Sidst ændret 04-12-2018