This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
439 visninger

ANBEFALET ARBEJDSGANG

Når Ø90 beregner moms fra kasseregistrering og i billede Moms, så bliver der skrevet oveni kolonner for samme periode, der endnu ikke er låst. Hvis der er låst kan du vælge mellem en korrektionskolonne ved siden af den oprindelige (efterangiv) eller ingen opdatering (overfør til næste periode).

  1. Sørg for at momstilsvar, der ER angivet til SKAT er låst i dialogen Moms opgørelse (Opgavevalg > [ctrl+x]), FØR du laver nogen momsberegninger.
  2. Hvis du er kommet til at beregne en korrektion for en gammel periode, så slet straks den forkerte kolonne. Du skal gå ind i dialogen [Ctrl+X] via opgavevalg, for at få lov at slette.

Billede Moms adskiller sig fra andre opgørelsesbilleder. Billedet er det sidste, hvis du kun laver moms, og for at gøre det let at overføre den beregnede moms gælder:

Genberegn når du har rettet i tidligere tilsvar
Momsbilledet bliver berørt, hvis du retter et momstilsvar, som indgår i ”Tidligere perioder”. Hvis du arbejder med momsopgaver, er du derfor sikker på at få genberegnet.
Hvis du arbejder i kasseregistrering, skal du selv huske at genberegne senere momstilsvar efter at du har rettet. Du får en advarsel ved rettelse af den gamle periode ”Der findes et senere tilsvar – vil du alligevel beregne”.  Hvis du skulle glemme genberegning, vil rettelsen først få effekt, når du beregner en senere periode. Det vil senest ske ved opgørelse af skatteregnskab for hele året.
For de ejendomme hvor momsopgørelsen foregår i et andet regnskabssystem end Ø90, vil det være hensigtsmæssigt at indtaste de allerede indberettede momstilsvar i dialogen momstilsvar (Ctrl X) før i laver en sidste momstilsvar for regnskabsperioden.

Lås
Det er udelukkende lås på momstilsvaret, der bestemmer om Ø90 beregner en korrektionsangivelse eller skriver oveni en eksisterende. Det er derfor knapperne til overførsel og Tastselv har indbygget lås.
Momsopgavens tilstand har ikke længere nogen betydning for overførslen eller for beregningen i skatteopgaven, men du skal låse som hidtil for at kunne komme videre med senere opgaver.

Billedet Overfør regnskaber
Bruges nu kun til at skabe overblik på kredsen.

Kun skatteregnskab

Når der kun laves skatteregnskab
Hvis du får mange kontroludfald om forskelle mellem skat og drift:
Sig nej til at der udarbejdes årsrapport i billedet stamdata, ruden opgavestyring.

Første år med årsrapport
For at sikre kontrol af sammenhæng mellem skatteopgørelse og årsrapport:


Her bestemmer du også om der skal kontrolleres for forskel mellem skat og årsrapport.

Arbejdsgang ved angivelse for flere SE numre

Der er en midlertidig fejl i Ø90 således der ikke er mulighed for at overføre momsangivelsen elektronisk til SKAT for flere SE numre. Fejlen omgås ved først at låse alle momsangivelserne for de respektive SE numre, derefter kan de enkelte SE-numre overføres elektronisk til SKAT

Når fejlen er rettet, skal følgende overførsels procedure følges:
Hvis der er 2 eller flere SE numre og man vil anvende elektronisk overførsel til SKAT, skal følgende retningslinjer følges.
For alle de SE numre der ikke er ens med sted 0 skal der anvendes. Lås TastSelv SKAT. Når dette er gjort kan man overføre angivelsen for SE nr. på sted 0 ved at trykke på Lås overfør SKAT.

Sidst ændret 13-02-2018