Seges Software
572 visninger

DATAOVERFØRSEL FRA REALKREDIT SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2018 - STATUS 14. DECEMBER 2018

Terminsafregninger
Det har ikke været muligt at overføre data i uge 48 og uge 49. Årsagen hertil har været, at terminsafregninger ikke har været til stede. Dette på grund af stop af samtykkeforsendelse til realkredit, som har haft betydning for leverancer fra realkreditinstitutterne. DLR har afsendt data manuelt, og RD afventer, at vi igangsætter den nye løsning til samtykkeudveksling den 10. december, hvorefter vi manuelt styrer forsendelse af samtykker til RD.

Status pr. 14. december 2018 

DLR
September måneds data er opdateret i Ø90 fredag den 7. december 2018

Oktober måneds data er opdateret i Ø90 lørdag den 8. december.

November måneds data er opdateret i Ø90 tirsdag den 11. december.

Nykredit
September måneds data forventes indlæst til Ø90 den 15. december 2018

Oktober og november måneds data forventes overført til Ø90 tirsdag den 18. og onsdag den 19. december 2018

 

RD
Forslag til leveringsplan:

17. december: IBM danner en ny forsendelse med oversigt over samtykke for perioden 1/9-30/9

RD sender september måneds data

IBM indlæser september måned i Ø90

 

Ca. 19. december: IBM danner en ny forsendelse med oversigt over samtykke for perioden 1/10-31/10

RD sender oktober måneds data

IBM indlæser oktober måned i Ø90

Ca. 21. december: IBM danner en ny forsendelse med oversigt over samtykke for perioden 1/11-30/11

RD sender november måneds data

IBM indlæser november måned i Ø90

Første ordinære bestilling:

26. december: IBM danner en ny forsendelse med oversigt over samtykke for perioden 1/12-31/12

Januar: RD sender december måneds data primo februar

Hvis afregninger er konteret manuelt
Hvis september og oktober måneds terminsafregninger er konteret manuelt på nogle kunder, for eksempel af hensyn til budgetkontrol, så er det nødvendigt at slette disse posteringer igen efter den automatiske overførsel.

Stop for overførsel
Hvis du ikke ønsker at få terminsafregninger overført fordi du allerede har konteret afregningerne, og hvis regnskabet er i en status der gør, at opgørelsen kan godkendes, så kan du stoppe for overførsel ved at låse opgørelsen for regnskabsperioden enten for årsrapporten eller for skatteregnskabet. Når perioden er låst vil lån ikke blive opdateret, men der vil komme en fejlliste på grund af låst opgørelse.

Samtykke
Der er igangsat en ny løsning som kan sende samtykke til realkreditinstitutterne. Denne del er igangsat den 10. december 2018.

Se også nyhedsbrev 2018-74

 

  

Sidst ændret 14-12-2018