Seges Software
504 visninger

DATAOVERFØRSEL FRA REALKREDIT SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2018

Dataoverførsel fra DLR, Nykredit og Realkredit Danmark blev stoppet ved Ø90-omlægningen september 2018.

For at sikre fortsat leverance og overførsel af terminsafregninger og statusoplysninger fra realkreditinstitutterne er der efter omlægningen igangsat to nye jobs, som skal sikre, at Dataoverførsel kan fortsætte.

Den ene del vedrører overførsel af terminsafregninger og statusoplysninger.

Den anden del vedrører forsendelse af samtykke fra Ø90 til realkreditinstitutter.

Terminsafregninger
Der er nu etableret en ny løsning i Ø90, som igen kan modtage terminsafregninger fra realkreditinstitutterne. Løsningen bliver igangsat tirsdag den 27. november 2018.

Efter tirsdag den 27. november vil terminsafregninger fra september og oktober måned blive overført til Ø90. Overførsel vil blive foretaget ad flere omgange. SEGES forventer, at de to måneders terminsafregninger vil være overført til Ø90 i løbet af denne og næste uge (48-49). Herefter overføres novembertermin som normalt, så snart posteringerne bliver leveret fra realkreditinstitutterne.  

 

Hvis september og oktober måneds terminsafregninger er konteret manuelt på nogle kunder, for eksempel af hensyn til budgetkontrol, så er det nødvendigt at slette disse posteringer igen efter den automatiske overførsel. Det er ikke muligt at stoppe for overførsel på enkelte kunder.

 

Samtykke
Der bliver igangsat en ny løsning, som kan sende samtykke til realkreditinstitutterne. Denne del igangsættes ved den kommende igangsætning den 10. december 2018.

 

Det har ikke være muligt at udveksle samtykke med realkreditinstitutterne efter den 25. august. Det betyder, at terminsafregninger, som bliver overført for september til og med december 2018, bliver med de samtykker, som realkreditinstituttet har modtaget den 25. august 2018. Det betyder, at nye aftaler IKKE kommer med før fra og med januar 2019.

 

Særligt for Realkredit Danmark har SEGES lovet at oplyse om, at der fra Realkredit Danmark ikke bliver udsendt breve om opstart eller stop af Dataoverførsel fra Realkredit Danmark. Kundebreve bliver genoptaget, når løsningen igen kan håndtere udveksling af samtykke. Dette forventes som nævnt at være på plads fra januar 2019.

 

Sidst ændret 04-12-2018