Seges Software
496 visninger

Ø90-IGANGSÆTNING DEN 11. DECEMBER 2018

 

Beskrivelser af smårettelser der ikke vil blive beskrevet i andre Ø90 Nyt eller Kendte fejl, i forbindelse med Ø90-igangsætningen den 11. december 2018.

  

Årsrapport - tekstafsnit

I erklæring for opstilling og Review erklæringen er der kommet mulighed for at udskrive teksterne, så de passer til muligheden for at få Internt årsregnskab på forsiden. Teksterne skal manuelt vælges til på de ønskede udgaver, og den tilsvarende tekst for årsrapporten skal vælges fra. Til- og fravalg skal laves pr. udgave i Afsnit og Noter. Se mere i vejledningen Internt årsregnskab på forsiden

 

Ellers er det årstal der er rettet i erklæringerne og anvendt regnskabspraksis.

Excel arket med alle tekster er opdateret. 

 

I afsnittet om kundekendskab i Dokumentationen, er der lavet en ny overskrift – Vurdering i forhold til hvidvask, besvigelser mv.

 

Årsrapport/internt regnskab – diverse rettelser

Der er efter omlægningen af Ø90 rapportgeneratoren i september rettet diverse fejl/uhensigtsmæssigheder i både årsrapporten og i det interne regnskab. Bl.a. er Produktionsgrensopgørelsen til kontoplan 5 blevet gennemrenoveret, så den kan udskrives som før.

 

Søg i kasseregistrering

Find posteringer [F5] udvides med funktionen ’posteringer uden link til bilag’. Så man kan fremsøge posteringer uden link til bilag i e-arkivet.

 

Sidst ændret 06-12-2018