Seges Software
432 visninger

 

KONTOPLANÆNDRINGER DECEMBER 2018

Ændringerne gælder fra den 11. december 2018.

 

1461 Søer

Søer skal i status ikke længere opdeles i drægtige og ikke-drægtige søer 1461 10 / 1461 20. Statussedlen er rettet, så alle søer ultimo samles på konto 1461 00.

 

1520 Mink handyr og tæver til sanering

Der er oprettet nye minkkonti 1520 30 og 1520 40 til sanering. Fremadrettet vil dyr til sanering blive sat til en højere værdi i status drift end de hanner og tæver, der benyttes i egen produktion.

 

4007 Efterafgrøder miljø

I dag konteres udsæd til efterafgrøder til miljøformål under enten udsæd græsfrøproduktion eller udsæd grovfoderproduktion. Ingen af delene er rigtigt. Derfor har vi oprettet en ny grundkonto 4007 Efterafgrøder miljø. I den udstrækning udsæden kan identificeres som til miljøformål, vil Dataoverførsel blive tilrettet fra og med januar 2019 – ellers må I selv kontere/efterpostere udsæden på plads.

 

4588 Håndtering af rumvarme i relation til private andele.

For at få beregnet den rigtige gennemsnitspris til private andele af El, har det været nødvendigt at flytte kontering af rumvarme drift fra 4588 32 til 4588 90. 4588 32 er i den forbindelse blevet reserveret. Kontokoblingen, der er knyttet til 4588 32, er passiveret, samtidig er der oprettet en ny kontokobling på 4588 90 til at erstatte den oprindelige på 4588 32.

Kontokoblingen på 4588 90 er lidt forskellig fra den oprindelige, fordi afgiften bliver tilbagekonteret på 4588 97 i stedet for på konto 4588 80. Dette er også for at få den korrekte gennemsnitspris på el til privat anvendelse.

Disse ændringer i kontering af rumvarme drift har været nødvendigt for at automatikken via kontering af prisgrupper kan håndtere automatikken ved beregning af den private andel af el.

 

Budget, -opfølgning og Råbalance – håndtering af rumvarme (45xx 9x)

Konti til rumvarme 4588 90 og 4588 97 skal håndteres specielt i Økonomistyring.

 

Økonomistyringsprogrammerne viser specifikationskontiene xxxx 90-99, hvor der er statuslinjer, idet disse konti ofte anvendes til beholdninger. Hvis der findes posteringer med ekstern omsætning, Intern omsætning eller efterposteringer vises kontiene også sammen med omsætningslinjer.

 

Kontiene til rumvarme 4588 9x skal du derfor finde i balancen, og når du indtaster omsætning på disse, vil de vises i fanen Resultat.

 

4800 Faglitteratur

Konto til faglitteratur uden moms. Kontoen er en pendant til 4800 50 som har momskode I. Konto 4800 54 har momskode 9 og kan bruges til faglitteratur, der ikke er momsbelagt.

 

4800 54 Faglitteratur uden moms

 

8800 Nye og rettede kontonumre til I/S

·        ”Deltager i I/S” er generelt rettet til ”Interessent”.

·        Konto 7509 skifter navn til ”Værdiændring”, så teksten svarer bedre til indhold og udskrifter.

·        Ny fejlkonto 7999 72, som Ø90 bruger for at kunne beregne mellemregning, selv om der er angivet et kontonummer i kvt2 i I/S, som ikke findes, eller som ikke er åben for efterpostering hos interessent.

·        Nye 88xx fordelingskonti. For at gøre overførslen fra I/S til interessenter nemmere er der oprettet nogle nye fordelingskonti:
8804 Værdiændring i årsrapport og 8818 Udlodning i virksomhed i skat. Se Ø90-nyt om forbedringer I/S.

·        Skattemæssigt resultat overført fra I/S

For at kunne identificere det skattemæssige resultat, der stammer fra I/S, opretter vi konti til kapitalindkomst.

Kontiene er kun åbne for efterpostering skat, og konteringen af resultat overført fra I/S bliver rettet, så de nye kontonumre bliver brugt.

 

5395 85

I/S andel renteindtægt

5695 85

I/S andel renteudgift

5278 34

I/S andel udlodning virksomhedsindkomst

5278 85

I/S andel anden kapitalindkomst

 

Kontiene er kun i brug på ganske få ejendomme. Du kan flytte posteringer, kontotekst mv. med ”Flyt posteringer”.

 

 

KONTROLLER

 

Kontrol af størrelsen af alderspension er ændret

Ændringen er gennemført 23.10.18

169.018

 

Aldersopsparing inklusiv arbejdsgiverordning er over den lave grænse.

Tjek aldersbetingelser og tast evt. afgiften som korrektion til Ø90 skatteberegning

 

169.019

 

Aldersopsparing inkl. arbejdsgiverordning ægtef. er over den lave grænse. 

Tjek aldersbetingelser og tast evt. afgiften som korrektion til Ø90 skatteberegning

 

 

Kontrollerne slår ud hvis aldersopsparingen er over 5.100 i 2018. I udfaldet kan du også se den høje grænse, som er 46.000 i 2018 og gælder de sidste 5 år før folkepensionen.

 

Kontrol af negative kapitalandele

Der er lavet kontroller vedr. negative kapitalandele (konto 1651/1652), som evt. skal flyttes til andre hensættelser

524.040

 

Er beløbet negativt fordi der er negativ kapitalandel i tilknyttet virksomhed,

skal beløbet ultimo flyttes til andre hensættelser (2762/2763), ellers accepter

 

524.041

 

Er beløbet negativt fordi der er negativ kapitalandel i associeret virksomhed, 

skal beløbet ultimo flyttes til andre hensættelser (2762/2763), ellers accepter

 

 

Hvis beløbet på en konto 1651 xx / 1652 xx er negativ, fordi du skal vise en evt. nedskrivning af kapitalandele på sit egen specifikationsnummer, skal du blot acceptere kontroludfaldet.

 

Kontrol drægtige / ikke drægtige søer

Fra og med kalenderårsregnskaber 2018 er der lavet fejlkontrol, såfremt drægtige og ikke drægtige søer ultimo er placeret på konto 1461 10 / 1461 20

266.026

 

Der er ultimo delt op i drægtige og ikke drægtige søer (1461 10/1461 20)

Fra og med 2018 regnskaber samles søer i status på konto 1461 00

 

 

Kontroller ved overførsel til ØDB i relation til statusseddel/kontoplan

Til ØDB er der lavet følgende kontroller i relation til ændringerne på statussedlen/kontoplanen.

261.256

 

Oplysning om mejeri (ref.nr. 320102) mangler til ØDB. 1=Arla, 2=Thise

3=Mammen, 4=Naturmælk, 5=Bornholm og 6=Andet.

 

267.250

 

Oplysning vedr. specialproduktion (ref.nr. 320216) mangler til ØDB.

1=Traditionel, 2=UK, 3=Andre specialgrise

 

267.251

 

Oplysning vedr. Andel til eksport (ref.nr. 320217) mangler til ØDB.

1= <1/3, 2= 1/3-2/3, 3= >2/3

 

267.270

 

Oplysning om slagteri (ref.nr. 320.270) mangler til ØDB.

1=DC, 2=Tönnies/Tican, 3=Andet

 

348.750

 

Når der er oplyst et areal på efterafgrøder miljø (ref.nr. 310881) bør

der også være konteret udsæd på konto 4007 xx

 

348.751

 

Der er konteret udsæd på konto 4007 xx, så bør arealet med

efterafgrøder miljø (ref.nr. 310881) indberettes til ØDB

 

 

Bemærk, at kontrol 348.750 først vil begynde at give udfald i årsrapporter med ultimo i 2019, idet Dataoverførsel først vil blive tilrettet til den nye konto 4007 xx fra og med 1. januar 2019.

 

Kontroller af kasseregistrering i opgavevalg

For at undgå tilbageløb senere i opgørelsesprocessen, er der indført kontroller af kasseregistrering i opgavevalg. Det er disse kontroller:

410

Der findes kasseregistrering med aflusningsfejl. Du kan ikke tjekke opgørelsen

før disse fejl er accepteret eller fjernet

411

Der findes kasseregistrering der kun er feltkontrolleret. Det skyldes enten, at

der er modtaget I/S mellemregning, eller der er poster uden kontonummer.

420

Kasseregistrering er ikke afstemt pr. ultimodagen.

421

Der er om-, interne eller rettelsesposteringer i kasseregistrering, der ikke er

afstemt pr. ultimodagen

422

Kasseregistrering er ikke afstemt pr. primodagen

 

Vedhæftning 2018-81 Kontoplan december 2018.pdf
Sidst ændret 07-12-2018