This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
25 visninger

 

Hvis du undlader etablering af efterafgrøder i efteråret, vil der automatisk ske en reduktion af din N-kvote i det følgende år for de manglende efterafgrøder.

Fremgangsmåde
1. Når du undlader efterafgrøder i efteråret, vil der automatisk ske en reduktion af din N-kvote i det følgende for de manglende efterafgrøder for efteråret.

http://it.dlbr.dk/NR/rdonlyres/805DAB85-0DE1-4A3F-9769-35C181C5038A/0/FAQManglendeNkvote1.jpg

2. Mark Online reducerer automatisk bedriftens N-kvote for manglende efterafgrøder. Beregningerne vil fremgå af nøgletallene og af udskriften Skema A.

http://it.dlbr.dk/NR/rdonlyres/EDD7043B-93C7-4A7B-BB51-770C2C66DDA7/0/FAQManglendeNkvote2.jpg

http://it.dlbr.dk/NR/rdonlyres/623E6F15-7A8B-4E39-AA2A-9D26F240A42F/0/FAQSkemaA.jpg

 

Sidst ændret 12-04-2018