Seges Software
448 visninger

CONTROL

 

Med igangsætningen den 11. december er der kommet en ny knap på opgavevalget – Control [alt+Y]. Control er det første delresultat af et samarbejde med en arbejdsgruppe med deltagere fra DLBR.

 

Arbejdsgruppen er gennem halvandet år kommet med ideer og input til, hvordan kan vi ændre nutidens bogføringsassistent til i stedet at være en controller og stadig benytte alle de gode funktioner, vi har i Ø90.

 

Formålet med Control er bl.a.:

Den anbefalede arbejdsgang, der er til kunder med Bank Connect (KU) og Summax e-arkiv, skal kunne gøres mere smidig og mere automatisk, end den hidtil har været.

 

Hvem skal anvende Control?

Control er lavet primært til de ejendomme, der har Summax E-arkiv og Bank Connect(KU), men fungerer også hvis man indlæser bankdata. Hvis man ikke har Summax E-arkiv, er udbyttet dog knap så stort. 

 

Trin 1 er til for at få linket bilag og få konteret posteringer uden kontonummer eller som er konteret på konto 7999 xx og dermed skal omposteres.

 

Indhold

Control indeholder følgende billeder:

 

Control Overblik

·             Her kan du vælge, hvilken periode du vil lave controlling på

·             Her kan du danne dig et overblik over, hvilken kunde du har fat i

 

Betalingsservice - søgeresultat

·         Her finder du de posteringer, som har BS eller betalingsservice i posteringsteksten og som ikke er linket og uden bilagsnummer

 

Link – søgeresultat

·         Her finder du posteringer uden link

 

Blank konto – søgeresultat

·         Her finder du posteringer uden kontonummer

 

Konto 7999 – søgeresultat

·         Her finder du posteringer på konto 7999 xx

 

Bilag uden link - søgeresultat

·         Dette billede kommer frem, hvis du har bilag i arkiv, som ikke er linket, og de kan bogføres her.

 

Afstemning

·         Dette er det afstemningsbillede, du kender fra Kasseregistrering.

 

Hvis der ikke er indhold til det enkelte billede, vil det IKKE komme frem i din næsterækkefølge.

 

Arbejdsgang med Control:

 

1.     Gå til Control [alt +Y] og tryk start [alt+S]

2.     Dan overblik over kunden

3.     Vælg hvilken periode du vil lave Control på

4.      Tryk start

a.     Når der trykkes start, vil Ø90 automatisk anvende match kontoudtog, så evt. posteringer, der ikke var linket, nu vil blive linket.

5.     Følg nu Ø90 og få linket og bilagsnr. på posteringerne. Du har de samme funktioner som i Kasseregistrering.

6.     Har du mange linjer på en side, kan du med fordel trykke på Opfrisk [alt+P], så gensøger Ø90 for kriteriet for billedet og du kan se, hvor langt du er nået. 

7.     Tryk på næste [alt+Æ] for at komme til det næste billede.

8.     Når du har været alle billeder igennem vil du automatisk komme til afstemningsbilledet. Du vil blive gjort opmærksom på, hvis saldoen ikke stemmer med kontoudtoget. Tryk ’afstem’.

a.     Hvis saldo på kassekredit og saldo på kontoudtog ikke stemmer – gå til Kasseregistrering og søg [F5] og gennemgå posteringer på den periode, du lige har valgt Control på. Dette skyldes ofte en fejl i manuelle omposteringer – det anbefales derfor at anvende ’opsplit postering’

b.    OBS! Hvis du har valgt at lave Control på en skæv periode (fx 011218-101218), skal du ikke trykke på ’afstem’

9.     For at forlade Control skal du gå til opgavevalg.

 

Hvis ejendommen ikke har Bank Connect og e-Arkiv

·         Bankfiler skal indlæses først i Kasseregistrering inden Control

·         Manuelt tastede kontoudtog anbefales ikke til Control i trin 1

·         Hvis du ikke har e-arkiv, 

·    opfrisk virker ikke altid

·    billede Link vil indeholde samtlige posteringer, spring blot til næste billede.

 

Control vil blive gennemgået på webinaret den 12. december kl. 10.00.

 

Vejledningen vil beskrive funktionaliteter i de enkelte billeder. Vejledningen vil være klar den 11. december.

 

 

 

Sidst ændret 24-02-2019