Seges Software
305 visninger

”INTERNT ÅRSREGNSKAB” PÅ FORSIDEN AF EKSTERN ÅRSRAPPORT

Det er muligt at ændre forsiden på den eksterne årsrapport til ”Internt årsregnskab”.

Forside navnet kan ændres pr. udgave, bortset fra udgave H, der altid skal hedde ”Årsrapport”. De øvrige udgaver, bortset fra udgave G, er default N, dvs. default ”Årsrapport”, som i dag. Rettelsen kan laves på kreds- og ejendomsniveau i dialogen vist nedenfor.

 

Begrænsning ved rettelse på kredsniveau

Det skal bemærkes, at hvis rettelsen laves på kredsniveau, virker det ens på den pågældende udgave uanset om bestillingsnumret er 511, 513, 540 eller 543.

Ovenstående er ikke den ideelle løsning, men der har hidtil ikke været ressourcer til at lave den rigtige løsning i selve bestillingsbilledet.

Erklæringer

I erklæringen for opstilling af regnskab og review, er der lavet tekster der kan anvendes når du vælger Internt årsregnskab. Der kommer automatisk de korrekte tekster ud i de to typer af erklæring. Teksterne kommer også rigtigt, når du på samme tid bestiller, en udgave med årsrapport på forsiden og en udgave med internt årsregnskab på forsiden.

De tekst afsnit hvor det er muligt, at få udskrevet teksten Internt årsregnskab, kan i Afsnit/Noter genkendes ved at der er tilføjet – internt årsregnskab efter note teksten. 

Hvornår er det relevant at rette til ”internt årsregnskab”
Til kunder og banker, bør Årsrapport kun i undtagelsestilfælde rettes til ”Internt årsregnskab”. Der er kun et reelt behov for at rette til ”Internt årsregnskab” i selskaber, byerhverv, såfremt der her ikke bliver lavet et internt regnskab efter dækningsbidrag modellen. Her kan kunden/banken nok ikke undvære, at der er fuld kontospecifikation i alle noterne, og derfor bliver årsrapporten her anderledes end i udgave H, som sendes til Erhvervsstyrelsen.

I selskaber landbrug er der derimod ikke dette behov. Her skal kunden/banken have samme årsrapport, dvs. de samme tilvalg som i udgave H til Erhvervsstyrelsen. Så her kan der fortsat stå Årsrapport på forsiden. Kunden/banken får på landbrug altid også et internt regnskab efter dækningsbidrag modellen, som har fuld specifikation i alle specifikationerne.

Det er vores vurdering at vi skal passe på med, at vi ikke som branche devaluerer årsrapportens værdi mere end højst nødvendigt ved at kalde det et Internt årsregnskab.

Selskaber landbrug
Udgave Erhvervstyrelsen       Årsrapport
Udgave Kunde/bank             Årsrapport + Internt regnskab                                           

Selskaber byerhverv
Udgave Erhvervstyrelsen       Årsrapport
Udgave Kunde/bank             Internt årsregnskab (ekstern m.fl. spec – ingen internt regnskab)

Som kontorets arbejdsudgave til dokumentation mv. er det selvfølgelig oplagt, at der står ”Internt årsregnskab” på alle forsider. Det er derfor reelt kun her, at I kan vælge ”Ja” på udgaven på kredsniveau.

Sidst ændret 01-07-2019