Seges Software
270 visninger

PRINCIPPET I SKATTEBILAG

 

Det er kun virksomhedens indkomst og balanceposter, der behandles anderledes i skattebilag.

Alle private indtægter og fradrag behandles på samme måde som i skatteregnskabet.

 

Princippet i skattebilag er, at man opgør den skattepligtige indkomst i virksomheden ud fra Resultat før skat, virksomhed i årsrapporten og tilføjer skattemæssige korrektioner.

De korrektioner, man foretager, skal stemme med de forskelle, der er i balancen mellem årsrapport og skat.

 

Permanente og midlertidige forskelle

Når man opgør den skattepligtige indkomst på grundlag af Resultat før skat, ser man på to typer af korrektioner:

  • Permanente forskelle, som består af korrektioner for beløb, der indgår i Årets resultat, men ikke i skattepligtig indkomst. For eksempel ikke fradragsberettiget repræsentation.
  • Tidsmæssige forskelle, som består af korrektion for forskellig periodisering eller værdiansættelse. For eksempel afskrivninger og besætningsforskydning.

De to typer indgår i skatteafstemningen (Se detaljer i vejledning om skatteafstemning).

Sidst ændret 06-03-2019