Seges Software
421 visninger

PERMANENTE OG TIDSMÆSSIGE AFVIGELSER

 

I skattebilag har man to begreber – permanente og tidsmæssige afvigelser – herunder kan du se, hvad der indgår under begreberne

 

Permanente afvigelser:

-       Ikke skattepligtige indtægter

-       Ikke fradragsberettigede udgifter

 

Midlertidige afvigelser:

-       Regulering igangværende arbejder

-       Regulering besætning

-       Regulering varelagre

-       Regulering tab debitorer

-       Regnskabsmæssige af- og nedskrivninger

-       Regnskabsmæssig gevinst/tab ved salg af aktiver

-       Regnskabsmæssig investering over driften

-       Skattemæssig afskrivning immaterielle aktiver

-       Skattemæssig afskrivning lejede lokaler

-       Skattemæssig afskrivning bygninger og grundforbedring

-       Skattemæssig afskrivning driftsmidler og inventar

-       Ejendomsavance og genvundne afskrivninger

-       Regulering gevinst/tab finansielle aktiver

-       Regulering låneomkostninger

-       Regulering leasing

-       Periodisering omkostninger / indtægter

Sidst ændret 06-03-2019