This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
400 visninger

UDENLANDSK OMSÆTNING

Moms af køb i udlandet skal konteres på en speciel måde. Der kan ikke anvendes automatisk momsuddragning (momskode i de enkelte posteringer).

Moms EU-varekøb
Ved handel mellem to momsregistrerede virksomheder indenfor EU skal der betales moms i forbrugslandet. Det beløb der betales for varen, konteres som normalt til købskonto (uden momskode).

Momsen skal beregnes og posteres manuelt (se kontokoblinger).

Eksempel med fradrag for købsmoms:

Køb foderkorn

(netto uden moms)

-10.000

konto

4400 00

moms = 9

      

moms 25 %

 

+2.500

konto

8401 09

 
  

-2.500

modkonto

8402 09

 

Moms import udenfor EU
Den moms, der skal indbetales ved import fra et land udenfor EU, oplyses direkte af SKAT. Beløbet oplyses sammen med oplysninger om eventuelt told og punktafgifter. Tidligere skulle alle disse beløb indbetales direkte til SKAT. Dette er ændret så momsen skal medtages sammen med anden moms. 

Eksempel på varekøb i udlandet udenfor EU med fradrag for købsmoms:

Varepris mm.

(netto uden moms)

-20.000

konto

4671 70

moms = 9

 

(men inkl. told og punktafgift)

    

oplyst moms (ofte 25 %)

 

+5.000

konto

8401 08

 
  

-5.000

modkonto

8402 08

 

Registrering (manuelt) af udenlandsk omsætning
Den erhvervsmæssige omsætning med udlandet skal oplyses til SKAT.

Der er p.t. (marts 2013) følgende felter på momsangivelsen (momskortet) til dette:

  • (A) Vare, værdien uden moms af varekøb i andre EU-lande
  • (A) Ydelser, værdien uden moms af ydelseskøb i andre EU-lande
  • (B) Vare, indberettes til EU-salg uden moms, Værdien af varesalg uden moms til andre EU-lande.
  • (B) Vare, indberettes ikke til EU-salg uden moms, Værdien af f,eks. Installationer mv. til ikke momsregistrerede kunderuden moms til andre EU-lande.
  • (B) Ydelser, værdien af visse ydelsessalg uden moms til andre EU-lande. Udfyldes rubrik B-ydelser skal der indberettes kundeoplysninger til EU-salg uden moms.
  • (C) Værdien af andre varer og ydelser, der leveres uden afgift her i landet, i andre EU-lande og i lande uden for EU.

I Ø90 skal udfyldelse af disse felter registreres manuelt. Det betyder, at købet eller salget bogføres normalt på en indtægts- eller en udgiftskonto (uden moms). Derudover skal disse køb eller salg også bogføres på nogle ekstra kontonumre.

Den ekstra bogføring, ud over den normale bogføring af købet eller salget på en indtægts- eller en udgiftskonto (uden moms), gennemføres således:

1) Salg til et EU-land Rubrik B

Eksempel

     

Varesalg

(netto uden moms)

”+Beløb”

konto

8418 01

 
  

”-Beløb”

modkonto

8418 99

 

Andet varesalg

(netto uden moms)

”+Beløb”

konto

8418 61

 
  

”-Beløb”

modkonto

8418 99

 

 

 

Ydelsessalg

(netto uden moms)

”+Beløb”

konto

8418 11

 
  

”-Beløb”

modkonto

8418 99

 

 

2) Køb i et EU-land Rubrik A

Eksempel

     

Varekøb

(netto uden moms)

”-Beløb”

konto

8418 21

 
  

”+Beløb”

modkonto

8418 99

 

Ydelseskøb

(netto uden moms)

”-Beløb”

konto

8418 31

 
  

”+Beløb”

modkonto

8418 99

 

 

3) Salg til et land udenfor EU Rubrik C

Eksempel

     

Salg af varer

(netto uden moms)

”+Beløb”

konto

8418 41

 
  

”-Beløb”

modkonto

8418 99

 
      

Ydelsessalg

(netto uden moms)

”+Beløb”

konto

8418 51

 
  

”-Beløb”

modkonto

8418 99

 

Bemærk: Der er kontokoblinger i billedet til Kasseregistrering, der kan hjælpe med konteringen.

Sidst ændret 11-01-2018