Seges Software
125 visninger

 

DATAOVERFØRSEL FRA REALKREDIT SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2018

STATUS 21. DECEMBER 2018

 

OBS. Der er fejl i overførslen af terminsdata fra Nykredit for september med ajourføringsdato den 14.12.18. Terminsdata er overført dobbelt. Afvendt manuel rettelse af fejlen.

SEGES vil få kørt en oprydningskørsel i starten af det nye år.

 

 

 

 

Status pr. 21 december:

 

DLR

September måneds data er opdateret i Ø90 fredag den 7. december 2018

Oktober måneds data er opdateret i Ø90 lørdag den 8. december.

November måneds data er opdateret i Ø90 tirsdag den 11. december.

 

Nykredit:

September måneds data er indlæst til Ø90 den 14. december 2018

Oktober og november måneds data er overført til Ø90 tirsdag den 18. og onsdag den 19. december 2018

 

RD:

September måneds data er opdateret i Ø90 fredag den 20. december 2018

Oktober måned forventes overført til Ø90 lørdag den 22. december 2018

November måneds data forventes overført til Ø90 mandag den 24. december 2018

 

Første ordinære bestilling:

25. december: IBM danner en ny forsendelse med oversigt over samtykke for perioden 1/12-31/12

Januar: RD sender december måneds data primo februar

 

Hvis afregninger er konteret manuelt:

Hvis september og oktober måneds terminsafregninger er konteret manuelt på nogle kunder, for eksempel af hensyn til budgetkontrol, så er det nødvendigt at slette disse posteringer igen efter den automatiske overførsel.

 

Stop for overførsel:

Hvis du ikke ønsker at få terminsafregninger overført fordi du allerede har konteret afregningerne, og hvis regnskabet er i en status der gør, at opgørelsen kan godkendes, så kan du stoppe for overførsel ved at låse opgørelsen for regnskabsperioden enten for årsrapporten eller for skatteregnskabet. Når perioden er låst vil lån ikke blive opdateret, men der vil komme en fejlliste på grund af låst opgørelse.

 

Samtykke:

Der er igangsat en ny løsning som kan sende samtykke til realkreditinstitutterne. Denne del er igangsat den 10. december 2018.

 

Se også nyhedsbrev 2018-74

Sidst ændret 25-02-2019