Seges Software
711 visninger

DEN GODE SUPPORTHENVENDELSE

Vi står nu foran en rigtig travl periode og har behov for hjælp og vejledning. SEGES prøvet at liste, hvad vi mener, den optimale supporthenvendelse skal indeholde, for at vi på SEGES kan yde den bedste og mest effektive service til jer.

 • Henvendelse på mail til O90support@seges.dk er klart at foretrække for os på SEGES, såfremt sagen skal sendes videre til vores udviklere. Hastesager og korte spørgsmål er selvfølgelig altid velkommen på telefonen 8740 8700.
 • Emnet i mailen, skal være sigende og præcis, ikke mindst for jeres egen skyld, hvis I har flere sager under samme emne. Her kan det være en fordel med kreds og ejendomsnummer i emnet. Eks. ”moms kredsxxx / ejendom xxxx.”
 • Hvis der er problemer i opgørelsen, skal den opgave der driller være aktiv i ejendommens opgavevalg.
 • Beskriv problemet grundigt, meget gerne suppleret med skærmdumps som hjælp til beskrivelsen, så vi ikke skal gætte os frem til hvad/hvor problemet er/forekommer.
  • Hvad er problemet?
  • Hvor ses problemet? (meget gerne skærmdumps af Ø90 eller udskrift)
  • Hvad har I forsøgt at gøre for at afhjælpe problemet? (gerne skærmdumps af Ø90 eller udskrift)
  • Hvis I har fulgt vejledningen, og det ikke virker, må dette meget gerne anføres med henvisning til hvor i vejledningen, så vi kan få den forbedret
  • Slet IKKE de posteringer der er lavet og evt. forårsager problemet
 • Hvis der er problemer i udskriften, så sørg for at der ligger et regnskab med tilhørende revisionsliste, som indeholder de sidste rettelser der er lavet på ejendommen.
 • Er problemet vedr. overførelse ved SAPRO, skal der ligge en udskrift af 680.
 • Skriv HASTER i emnet, hvis det er et akut problem, men KUN hvis det virkelig haster, ellers skriv meget gerne hvad jeres tidsfrist er.
 • Har i yderligere oplysninger til en allerede indsendt sag, det kan være I selv har fundet en løsning, eller har supplerende oplysninger, er det vigtigt, at i svare på den sidste mail I har modtaget vedr. sagen. Ellers vil vores system åbne en ny sag og historikken vil forsvinde.
 • Hvis I selv har løst problemet, inden vi når at vende tilbage, vil det fremme de øvrige supporthenvendelser, hvis I giver en tilbagemelding om, at sagen er løst - meget gerne med en kort løsningsbeskrivelse - det lærer vi også af i supporten, så det bliver til win win.
Sidst ændret 07-01-2019