Seges Software
244 visninger

UDSKRIFTSINDHOLD

 

Udgaver

Udgaverne er lavet sådan på landsniveau:

A Kontor alt u. selv.                                              

B Kontor alt m. selv.

C Kontor lille u.selv.

D Kontor lille m.selv.

E Kunde u.selv.                                           

F Kunde med selv.                                                

G Redigér tekster DLF                                               

H (individuel)

I (individuel)                                              

J SKAT PDF

 

Alle udgaver indeholder de afsnit, der er beregnet til kunden, og det er de forreste afsnit, så sidetal stemmer overens i de forskellige udgaver.

Kundeudgaverne er uden noter og skal tilpasses, hvis kunden ønsker det.

Kontor lille indeholder ingen private noter bortset fra ligningsmæssige fradrag.

Kontor alt indeholder alle noter inklusiv rådgiverside og den ekstra specifikation jf. mindstekrav, der kan være relevant i store virksomheder, samt andre relevante arbejdspapirer i forbindelse med gennemgang af regnskabet.

Hvis du vil individualisere på ejendomsniveau, foreslår vi, at du bruger udgave H eller I, så rettelser fra lands- og kredsniveau slår igennem på de andre udgaver.

 

Afsnit 82 Arbejdspapirer

Et af formålene med skattebilaget er at få et mindre produkt til kunden. Men samtidig skal du jo stadig kunne kontrollere og stå inde for skatteopgørelsen. I afsnit 82 er samlet en række oplysninger, som er uundværlige ved revision, men som ikke hører hjemme i det færdige bilag. Afsnittet er kun med i kontorets udgave og indeholder:

 

Specifikation af linjer i skatteafstemningen. Note 82.750, som indeholder:

  • Skattefri kursregulering
  • Forskel privat udtræk
  • Øvrige kapitalkonto skat

 

Specifikation af beregninger i virksomhedsordningen. Note 82.790 til 82.792.

Det er noterne fra virksomhedsordning, som kun er til kontrol og rådgivning, der er flyttet herom.

Der er tilføjet en specifikation af virksomhedens gæld, der indgår i kapitalafkastgrundlag.

 

Specifikation af beregninger i kapitalafkastordningen. Note 82.803 til 82.808

Det er noterne fra kapitalafkastordning, som kun er til kontrol og rådgivning, der er flyttet herom.

 

Kopi af noter til virksomhedens balance i skatteregnskab.

 

Hvordan kan du påvirke udskriften?

 

Mindstekrav

SKATs mindstekrav til skatteopgørelse afhænger af virksomhedens størrelse. For eksempel er der i ”store virksomheder” krav om at specificere gælden i 3 hovedposter. Det kan du gøre ved at aktivere noten ”Specifikationer jf. mindstekrav” og linjen ”Gæld”:

 

Der er en notehenvisning nederst i virksomhedens resultat, men du skal selv vælge den til, for at få den vist:

 

Eksempel på andre krav til store virksomheder

Andre af de særlige krav kan opfyldes af årsrapporten:

  • ”Omkostninger, herunder vareforbrug, lønninger og andre personaleomkostninger, skal oplyses særskilt efter art. Er en omkostning anvendt til anlægsformål eller privat formål, skal overførslen hertil oplyses særskilt”. Vi anbefaler, at du opfylder kravet i årsrapporten, men hvis det ikke er hensigtsmæssigt, kan du aktiver linjer med oplysningerne samme sted.

 

Tekster og specifikationsgrad

I virksomhedens resultat og i skatteafstemningen kan mange af teksterne rettes. Det er lettest at gøre det i udgave G med dlf.

 

Skattemæssige afskrivninger og regulering af finansielle poster kan vises med større eller mindre specifikation.

Se i dialogen Tekster og sumlinjer.

Sidst ændret 06-03-2019