This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
289 visninger

Der blev jævnfør Ø90 Kendte fejl lukket for overførsel til ØDB den 19. september 2018 på grund af fejl i flere logninger til ØDB, som er vigtige for at kunne foretage benchmarking. Det drejer sig om årsrapporter (best.nr. 511 og 540), som sidst er bestilt fra den 7. september og til og med den 20. september 2018.

De Ø90-kredse (101, 140, 155, 164, 199, 200, 305, 350, 519 og 850), som har overført regnskaber til ØDB, vil modtage en mail fra O90-support med de ejendomme, som er blevet slettet i ØDB. Disse regnskaber skal bestilles igen for at fjerne logningsfejlen, hvorefter de kan overføres igen til ØDB, når vi genåbner for overførsel.

Vigtigt for alle kredse
Hvis regnskabet skal overføres til ØDB på andre ejendomme end dem, der er nævnt i mailen, skal I også her huske at bestille regnskabet igen efter den 20. september 2018, før I overfører regnskabet til ØDB. Dvs., hvis regnskabet har været bestilt i den periode, hvor der har været fejl i logningerne.

Vi forventer at åbne igen for overførsel til ØDB ultimo uge 39.

Fejlen findes også i andre logninger til det interne regnskab
Hvis I har afsluttet regnskaber i den fejlramte periode, og ikke forventer at køre dem igen, så bør årsrapporten også bestilles igen, selvom regnskabet ikke skal overføres til ØDB.

Det skyldes at fejlen i logningerne også berører nogle andre logninger i det interne regnskab:

405118 Produceret EKM

405119 Leveret EKM

405156 Pris pr. kg solgt sl. kalv

405256 Pct. døde/kasserede sl. svin

405323 Pris pr. kg sl. kylling

I bør derfor selv vurdere, om de årsrapporter, der ikke skal overføres til ØDB, også skal genbestilles, hvis de har været bestilt i den fejlramte periode. Hvis I ikke gør det, vil I næste år kunne få fejl i det interne regnskab vedr. ovenstående oplysninger. Men vent evt. lidt med at bestille disse årsrapporter igen i tilfælde af, at der i den nærmeste fremtid skulle blive opdaget flere fejl i logningerne.

 

Sidst ændret 21-09-2018