This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
236 visninger

INVESTERING I BEBOELSE

Skat
Ø90 overfører automatisk investeringen til konto 7502 Investering stuehus mv.
Alle investeringer skal overføres på denne måde - også selv om de ikke er færdige.

Årsrapport
Du skal selv vælge hvilket anlægsaktiv investeringen vedrører eller om den eventuelt skal tages op som Projekter under udførelse i ultimo.

Investering: Skriv investeringen på konto 8154 xx i kolonnen Beløb og tilføj modkonto i slutpostering.
Projekt under udførelse: Skriv investeringen på konto 8150 xx i kolonnen Ultimo. 

Investering overføres til anlægskartotek i årsrapport: Brug * i D-linjen i kolonnen Beløb efter at billedet er beregnet. Enter. Tilføj modkonto.

Billedet indhold
Billedet indeholder kolonnerne Primo, Ultimo, Kvantum 1 (=saldo på konto) og Beløb (=saldo på konto).

Eksempel på billedet investering i beboelse.

Når du taster i kolonne Ultimo, skal du skrive det beløb, som skal ende med at stå der. Ø90 laver en ultimopostering, så det kommer til at passe. Du er nødt til at bruge mus eller pil tilbage for at ramme feltet.

Når du taster i kolonnen Beløb, skal du skrive det beløb, som du vil efterpostere, for eksempel den del af investeringen, der skal efterposteres til ét anlægsaktiv.

Konti
Billedet behandler mellemregningsafsnittet til beboelse + vedligehold beboelse:

  • 8150 00 til 8154 99 Investering beboelse
  • 4610 00 til 4611 99 Vedligehold/erstatning beboelse

Tilknyttede konti
Ingen.

Supplerende oplysninger
Ingen.

Anbefalet arbejdsgang 

Når billedet vælges, vil Ø90 vise en linie for hver konto med indhold i intervallet. Der vises beløb (saldo) samt eventuelt primo (beløb), ultimo (beløb), kvantum 1 (saldo), hvis der er posteringer til kontoen.

Anbefalet arbejdsgang i billedet:

  1. Kontroller, om der er konteret til de rigtige mellemregningskonti, og om der f.eks. skal flyttes noget mellem kontiene til vedligehold og mellemregningskontiene eller mellem mellemregningskontiene indbyrdes.
  2. Beregn med [Ctrl + B]. Ø90 beregner de nødvendige skattemæssige posteringer.
  3. Du skal selv overføre investeringerne til anlægskartotek til årsrapporten.
  4. Kontroller, at hele mellemregningsintervallet stemmer (dvs. samlet sum af intervallet 8150-8154 går i 0). I kontrolruden i billedet fremgår det af kontroludfaldet, hvad der er rest til fordeling, hvis intervallet ikke stemmer.
  5. Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billede.
  6. Vælg Næste.

Beregn
Beregn danner automatiske efterposteringer udfra de konteringssammenhænge, der er oprettet til et interval af mellemregningskonti i billede Kontering og prisgrupper ([Alt] + [F] + [D] +[ K]). 

På landsniveau er der lavet beregningssammenhænge til følgende fordelingskonti:

Vis

A/P

Konto

fordeling

Formel

Indhold

R

Modkto

skat

Modkto

drift

Grundl.

ktofra

Grundl.

ktotil

N

A

8154 00

0

Overførsel beboelsesinvestering

D

    

N

A

8154 00

30

Overførsel beboelsesinvestering

S

7502 00

9619 60

8150 00

8153 99

Hvis der er posteringer til det angivne interval, kommer der automatisk Ja i Vis-kolonnen. 

Kontroller
I kontrolruden er der en kontrol, som slår ud, hvis intervallet ikke stemmer. Fordeles der på steder, kommer der et kontroludslag pr. sted. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau og kontrollen kan heller ikke accepteres.

Sidst ændret 15-06-2018