This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
239 visninger

KONTROLLER

Afstemningsfejl
Hvis du får kontrol 580.150 Moms og afgifter stemmer ikke, skal du være opmærksom på, om der står et stednummer i kontroludfaldet, og om fejlen er i skat, drift eller begge. Nogle af de almindelige fejlårsager er:

  1. Der er forskel primo på drift og skat. Det ses lettest i ruden med tilknyttede konti i momsbilledet.
  2. Der mangler kontering af tidligere tilsvar, der endnu ikke er betalt. (8405 30 ultimo).
  3. Der er forskel på primosaldo 8405 30 eller 8405 40 i forhold til det, der faktisk er betalt. Mindre beløb kan flyttes i primo til specifikation 90.
  4. Der er forskel på angivelserne i løbet af året og det, der er konteret på 8405 00 og 05
  5. Der er afstemningsfejl i kasseregistrering.

Beregningen forudsætter at saldo moms er lig med den sidst beregnede periode. Det betyder at betalte/udbetalte beløb skal svare nøjagtig til summen af primogæld og angivelser i tidligere perioder, for at moms som helhed stemmer.

Sidst ændret 11-01-2018