Seges Software
457 visninger

 

 

FAKTURERING AF Ø90 ONLINE 2019

 

Generelt
SEGES Kundecenter udsender i februar 2019 faktura for Ø90 Online for 2019. Grundlaget for faktureringen for 2019 er baseret på, om der er en aktiv Ø90 Online legalisering den 1. januar 2019.

 

Kundecentret har sendt jer en opgørelse over de ejendomme, der mangler eller skal have fjernet en legalisering.

 

Ø90 Online-kunder der bliver oprettet i 2019 vil få en faktura måneden efter oprettelsen. De kunder, der oprettes i 1. halvår, får en faktura for abonnement for hele 2019. De kunder, der oprettes i 2. halvår, får en faktura på et halvt års abonnement.

 

For at undgå at vi sender faktura ud til kunder, der ikke ønsker at forlænge Ø90 Online-abonnementet, eller af anden grund ikke skal have tilsendt en faktura for Ø90 Online i 2019, er det vigtigt, at legaliseringen af Ø90 Online-kunder i Ø90 afspejler de reelle forhold.

 

Ønsker kunden ikke at forlænge Ø90 Online-abonnementet for 2019, skal Ø90 Online-legaliseringen være slettet senest den 31. december 2018.

 

Dog henledes opmærksomheden på særreglen i abonnementsbetingelserne om opsigelse af abonnement i forbindelse med modtagelse af faktura for det nye år.

 

Overordnede retningslinjer

Der faktureres på baggrund af aktive legaliseringer af Ø90 Online-kunder med brugertyperne fra 79 til 90.

 

Der vil ikke blive ydet godtgørelse for opkrævet abonnement som følge af manglende sletning af legalisering og lignende jf. nedenfor.

 

Generelt henvises der til abonnementsvilkårene for Ø90 Online: https://seges.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=9b149f44374dd784bc095a9543990eae

 

Fakturering foretages efter nedenstående retningslinjer:

 

 • Abonnement opkræves forud for et helt år og opkræves i februar måned. Ø90 Online kunder oprettet i 2. halvår bliver faktureret med et halvt årsabonnement. Ø90 Online kunder med aktiv legalisering pr. 1. januar 2019, vil blive faktureret for 2019. Faktureringen foretages i februar måned 2019.

 

 • Der ydes ikke refusion, hvis abonnementet opsiges midt i en periode.

 

 • For I/S ejendomme betales der kun abonnement for den ejendom med den største nettoomsætning. Det er forudsat, at der er sendt meddelelse om I/S ejendommene til kundecenter@seges.dk, senest den 31. december 2018.

 

 • For ejendomme i koncernlignende forhold betales der kun abonnement for de 3 ejendomme med de største netto omsætninger. Det er forudsat, at der er sendt meddelelse om ejendommene i det koncernlignende forhold til kundecenter@seges.dk, senest den 31. december 2018.

 

 • De lokale rådgivningsvirksomheder skal ikke betale abonnement for Ø90 Online legaliseringer af kursusejendomme, når blot legaliseringen er nedlagt inden for en måned, og der er givet besked til kundecenter@seges.dk om ejendomsnumrene ved oprettelsen.

 

 • De lokale rådgivningsvirksomheder skal ikke betale abonnement for Ø90 Online legaliseringer, der bruges som testejendomme på kredsen. Det er forudsat, at der er givet besked til kundecenter@seges.dk ved oprettelsen.

 

 • De lokale rådgivningsvirksomheder skal ikke betale abonnement for Ø90 Online legaliseringer, der bruges i forbindelse med at en anden rådgivervirksomhed har adgang til den pågældende Ø90 ejendom via Ø90 Online. Det er forudsat, at der er givet besked til kundecenter@seges.dk ved oprettelsen. Der skal kun gives besked for legaliseringer med en brugertype mellem 30 og 90.

 

Vigtigt at få undersøgt før 31. december 2018

Det er derfor vigtigt, at der bliver fulgt op på nedenstående spørgsmål før den 31. december 2018 for at undgå at betale abonnement for legaliseringer, der kunne være undgået.

 

 • Er der tale om Ø90 Online kunder, der ikke bruger systemet, og hvor legaliseringen i Ø90 derfor bør slettes?

 

 • Er der oprettet kursusejendomme med Ø90 Online legalisering, der ikke er sendt besked om eller ikke er slettet efter en måned?

 

 • Er der oprettet testejendomme med Ø90 Online legalisering, der ikke er sendt meddelelse om?

 

 • Er der oprettet eller lavet I/S, med Ø90 Online legalisering der ikke er sendt meddelelse om?

·        

 • Er der Ø90 Online kunder, der falder ind under koncernlignende forhold, der ikke er sendt meddelelse om?

·        

 • Er der Ø90 Online legaliseringer der bruges af andre rådgivningsvirksomheder (Brugertype 30 til 90) der ikke er sendt meddelelse om?

 

 

Abonnementsprisen for 2019 er:

 

Nettoomsætning*)

abonnementspris

Under 596.000 kr.

960 kr.

Under 908.500 kr.

1.325 kr.

Under 1.545.000 kr.

1.695 kr.

Under 3.263.000 kr.

2.060 kr.

Under 7.225.000 kr.

2.425 kr.

Over 7.225.000 kr.

2.795 kr.

 

* Nettoomsætningen er defineret som omsætning inkl. andre driftsindtægter i både primær- og sekundærvirksomhed med tillæg af alle tilskuds- og støtteordninger, hvortil der lægges personlig indtjening/indkomst (dog maksimalt 500.000 kr.)

 

 

Hvilke ejendomme falder ind under koncernlignende forhold.

Ved koncernlignende forhold forstås en eller to personligt drevne ejendomme samt et vilkårligt antal selskaber eller personligt drevne virksomheder, hvor virksomhederne er hjemmehørende på samme fysiske adresse.

 

Ejendomme, der er omfattet af disse kriterier for koncernkonstruktion, faktureres med maksimalt tre Ø90 Online abonnementer, uanset antallet af virksomheder og datterselskaber i koncernen. Grundlaget for fakturering er de tre ejendomme, der har de største nettoomsætninger.

 

Det er en forudsætning for abonnementsfritagelse, at der sendes en mail til kundecenter@seges.dk senest den 31. december 2018, hvor det koncernlignende forhold er beskrevet med angivelse af de enkelte ejendomsnumre i koncernen.

 

Det er vigtigt, at adresserne for de pågældende ejendomme er ens i DLI databasen. Det er disse oplysninger, der ligger til grund for, at regnskaberne er hjemmehørende på samme fysiske adresse.

 

Tjekliste for Ø90 Online kunder der forlader DLBR midt i året

For at undgå tvistigheder med Ø90 Online kunder der forlader DLBR midt i året samt at kunden ønsker at gøre brug af Ø90 Online i den periode der er betalt abonnement for, bør Ø90 Online legaliseringen ikke slettes, samt ejendommen ikke nedlægges i Ø90, før udløbet af abonnementsperioden, den 31/12.

 

For at undgå at der opkræves abonnement til SEGES og IBM for disse ejendomme, for næste år, bør ejendommene ændres til test- / kursusejendomme for at undgå at ejendommene bliver talt med i de optællinger der bliver gennemført i henholdsvis september og i december.

 

Man skal dog være opmærksom på at Ø90 Online legaliseringerne bliver slettet, samt at ejendommene bliver slettet ved årsskiftet.

 

Hvis Ø90 Online legaliseringen ikke bliver slettet er der risiko for at der bliver sendt abonnementsopkrævning ud for næste år, hvilket kan give tidligere kunder den opfattelse at de stadig kan abonnere på Ø90 Online, selv om de ikke har et ejendomsnummer i Ø90.

 

Sidst ændret 25-02-2019