This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
321 visninger

DOKUMENTATION AF BUDGET SAMT ÆNDRINGER I BUDGETBEMÆRKNINGER MV.

 

1. Dokumentation af budget

Værktøjerne til ”Dokumentation af budget”, som foretages i forbindelse med afgivelse af ”Revisors erklæring om opstilling af budget”, er nu lagt ind i Ø90 Budget – Udskrifter – Dokumentation.

 

I vejledningen ”Dokumentation af budget” findes beskrivelsen af værktøjerne, som du skal anvende – læs mere her: https://seges.service-now.com/kb_view.do?sysparm_article=KB0019328

 

Værktøjerne er en pendant til Ø90 ”Dokumentation af opgørelse” og anvendes tilsvarende.

 

OBS: Ønsker du at udskrive ”Dokumentation af budget” skal du udskrive denne alene. Dels er udskriften ikke en del af det eksterne budget og dels vil udskrift sammen med andre dele af budgettet kunne indeholde fejl, idet der kan mangle noget af teksten. Fejlen vil blive rettet.

 

2. Landsniveau for erklæringer og bemærkninger i budgettet

Landsniveau for erklæringer og bemærkninger i budgettet er justeret vedrørende årstal, slåfejl samt mindre justeringer i Ledelsespåtegning (sidste afsnit er justeret) og Anvendt budgetpraksis (bemærkning vedrørende skat).

 

Justeringerne kommer på alle nyoprettede budgetter, med mindre der er oprettet et kredsniveau.

 

Her finder du landsniveau for erklæringer og bemærkninger udskrevet i Ø90-Budget og i en Word-version

https://www.landbrugsinfo.dk/Oekonomi/produktionsogoekonomistyring/Sider/Budgetbemaerkning.aspx

 

3. Resultatopstillingen i Budget, Budgetopfølgning og Råbalance

Opstillingen er ændret på to punkter.

 

a.     Linjen ”Skat af resultat før skat” har vi ændret til ”Skat”

 

b.     Linjen ”Resultat før engangsposter” er taget ud.

Engangsposter findes på meget få ejendomme, hvilket betyder, at den altid er lig Resultat efter finansiering. Vi har derfor valgt at slette linjen, da vi ikke som i regnskabet kan vise linjen, når der findes engangsposter, og undlade linjen, når engangsposter ikke findes.

 

 

Sidst ændret 07-09-2018