This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
19 visninger

KONTERING AF INDBYRDES LÅN

Hvis en af interessenterne har et beløb til gode, og en anden interessent skylder et beløb til I/S, og hvis interessenterne aftaler det indbyrdes, så kan det udlignes helt eller delvis ved indbyrdes lån mellem de to interessenter. Det kan være praktisk at kontere dette ved hjælp af I/S mellemregningen. Du skal være opmærksom på om lånet / tilgodehavendet skal ligge i virksomhed eller privat hos interessenterne og vælge kontonummer ud fra dette.

 

Eksempel på udligning ved indbyrdes lån mellem to deltagere over mellemregningen på 2180. Interessent 01 har 1 mill. tilgode, interessent 02 skylder 0,7 mill. Man ønsker at udligne 0,7 mill ved indbyrdes lån (RE). Begge interessenter vælger at placere det i privat.

 

  

Kvantum 2

Beløb

Konto

I/S

Indbyrdes lån

2193 02

-700.000,00

2180 01

  

2193 01

700.000,00

2180 02

 

Ved beregning dannes der følgende posteringer hos de to deltagere:       

   

Beløb

Konto

V-kode

Interessent 1

Tilgodehavende hos nr. 2

 

-700.000,00

2193 02

2

   

700.000,00

2180 00

1

      

Interessent 2

Gæld til nr. 1

 

700.000,00

2193 01

2

   

-700.000,00

2180 00

1

 

Udligning af I/S mellemregning ved indbyrdes lån

 

Hvis man ønsker helt at fjerne mellemregning mellem I/S og interessenterne, skal man først lave indskud eller udtræk, så summen af mellemregninger ultimo i I/S er 0. Derefter følges metoden ovenfor.

Sidst ændret 05-12-2018