Seges Software
286 visninger

KONTERING AF INDBYRDES LÅN

Hvis en af interessenterne har et beløb til gode, og en anden interessent skylder et beløb til I/S, og hvis interessenterne aftaler det indbyrdes, så kan det udlignes helt eller delvis ved indbyrdes lån mellem de to interessenter. Det kan være praktisk at kontere dette ved hjælp af I/S mellemregningen. Du skal være opmærksom på om lånet / tilgodehavendet skal ligge i virksomhed eller privat hos interessenterne og vælge kontonummer ud fra dette.

 

Eksempel på udligning ved indbyrdes lån mellem to deltagere over mellemregningen på 2180. Interessent 01 har 1 mill. tilgode, interessent 02 skylder 0,7 mill. Man ønsker at udligne 0,7 mill ved indbyrdes lån (RE). Begge interessenter vælger at placere det i privat.

 

  

Kvantum 2

Beløb

Konto

I/S

Indbyrdes lån

2193 02

-700.000,00

2180 01

  

2193 01

700.000,00

2180 02

 

Ved beregning dannes der følgende posteringer hos de to deltagere:       

   

Beløb

Konto

V-kode

Interessent 1

Tilgodehavende hos nr. 2

 

-700.000,00

2193 02

2

   

700.000,00

2180 00

1

      

Interessent 2

Gæld til nr. 1

 

700.000,00

2193 01

2

   

-700.000,00

2180 00

1

 

Udligning af I/S mellemregning ved indbyrdes lån

 

Hvis man ønsker helt at fjerne mellemregning mellem I/S og interessenterne, skal man først lave indskud eller udtræk, så summen af mellemregninger ultimo i I/S er 0. Derefter følges metoden ovenfor.

Sidst ændret 25-02-2019