This site requires JavaScript to be enabled

Notifications

Seges Software
574 visninger

Mark Online. Sådan opdaterer du markernes arealer, så de stemmer med samme markers areal sidste år.

I Mark Online oprettes markens areal som en kopi af arealet sidste år, når man henter markerne frem til et nyt år. Der kan dog være situationer, hvor det kan være aktuelt efterfølgende at overføre sidste års arealer igen. Hvis du f.eks. i forbindelse med markplanen 2020 opretter vintersædsmarker i 2021, og du efterfølgende ændrer markernes areal i 2020 (f.eks. opdaterer arealerne fra et kort), kan det være aktuelt at opdatere arealer i 2021.

Du kan opdatere arealerne med funktionen  ’Opdater markplanarealer med arealer fra foregående år’.

Funktionen kan vælges i Markplan billedet. Enten via højre museklik eller via menuen Rediger: 

http://it.dlbr.dk/NR/rdonlyres/6E0CDDE8-009B-4A87-9260-88AEAF9CB89C/0/FAQ_opdatere_markplaner_arealer.PNG

Vælger du funktionen, bliver alle marker, som har samme marknummer som sidste år, opdateret med arealet fra sidste år. Det gælder også randzoneareal og samlemarker.

Sidst ændret 16-04-2020