This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
259 visninger

 

OPTÆLLING AF REGNSKABER I Ø90

 

I lighed med optællingen, der blev foretaget i september i år, foretager IBM medio december en optælling af Ø90-regnskaber. Det er med henblik på endelig beregning af driftspriserne til IBM for det kommende år, baseret på princippet om størrelsen af nettoomsætning i det enkelte regnskab, som danner grundlag for prissætningen. Denne optælling foretages nu igen for at få et så præcist og fyldestgørende grundlag til beregning af 2019-priserne. Endvidere indgår optællingen af regnskaber i beregningen af kontingenter og abonnementer til SEGES i forhold til aftalt praksis mellem DLBR-bestyrelsen og SEGES.

 

IBM foretager optællingen tirsdag den 11. december 2018, hvorfor DLBR-virksomhederne senest mandag den 10. december 2018 skal have slettet de regnskaber, som ikke anvendes længere. Ved optællingen medregnes kun ejendomme i Ø90.

Ejendommene i Ø90 fremgår af kredsstatistikken, og her skal man være opmærksom på, om der er navn på alle ejendomme. I skal være opmærksomme på, at nedlagte ejendomme, som ikke tælles med i optællingen, fremgår at kredsstatistikken. Er der behov for at få en liste over nedlagte ejendomme, kan den rekvireres ved O90 support                

 

Test- og undervisningsejendomme

Ejendomme, som udelukkende anvendes til test eller undervisning, kan holdes uden for optællingen, og de kommer dermed ikke med i den samlede opgørelse af regnskaber til fakturering. For disse ejendomme skal det markeres på en supplerende oplysning, at dette er en testejendom eller undervisningsejendom (jf. nedenfor). Oplysningen skal oprettes pr. den 31. december 2017.

 

Har Ø90 support oprettet kursus eller øvelsesejendomme til kredsen, er det vigtigt, at I selv har markeret disse ejendomme som kursus/testejendomme, da dette ikke er gjort i forbindelse med oprettelsen fra Ø90 supports side.

 

Den supplerende oplysning "Ejendomme anvendes til test J/N" findes i dialogen Funktioner > Stamdata > Beregning og udskrifter [Alt]+[F]+[M]+[B], under opgaven Datahåndtering [Alt+P].

 

For at indberette at en ejendom anvendes til test, skal I gøre følgende i Ø90:

  • Vælg den relevante ejendom via billedet "Opgavevalg"
  • Vælg Opgørelse
  • Vælg eller opret en ny opgave "driftsregnskab" for perioden 01.01.17 – 31.12.17 og tast [Enter].
    Ved ny opgave, skal opgaven gemmes.
  • Vælg dialogen Funktioner > Stamdata > Beregning og udskrifter [Alt]+[F]+[M]+[B]
  • Vælg opgaven Datahåndtering [Alt+P] + [datahåndtering, pil]+[Enter]
  • Indtast oplysningen "J" til den supplerende oplysning "Ejendomme anvendes til test J/N"
  • Luk dialogen [F6]+[Enter]
  • Opgavevalg: Hvis der er lavet en ny opgave kun for at lave registreringen af at ejendommen er en testejendom, kan opgaven slettes.

Skift til en ny ejendom, og gentag forløbet.

 

Sidst ændret 04-12-2018