This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
162 visninger

 

I DMS Dyreregistrering kan du bestille udvalgte besætnings- og enkeltdyrs udskrifter fra gl. Dyreregistrering.

Bestilling af besætningsudskrifter

Vælg hvilken besætning du vil bestille udskrifter for(1). Det er kun muligt at bestille udskrifterne pr. besætningsnummer og ikke på driftsenheder.

Vælg derefter hvilke type udskrifter, du vil udskrive(2). Det gøres ved at vælge enten ”Ydelseskontrol”, ”Dyreomsætning” eller ”Avlsbesætning”.

 

Sæt flueben ved den udskrift du ønsker at bestille. Der kan bestilles flere udskrifter på samme tid (3). Til venstre på skærmen er de 10 senest anvendte udskrifter for valgte besætning og type. Til højre i billedet er der mulighed for at bestille yderligere udskrifter.

Du kan vælge at søge den udskrift frem, som du ønsker at bestille ved at skrive udskriftens navn i søgefeltet (4).

Det er muligt at afgrænse og vælge parameter på udvalgte udskrifter(5).

Tryk bestil for at bestille(6).

 

Bestilling af enkeltdyrsudskrifter

Vælg hvilken type udskrift der skal udskrives(1), og indtast derefter et eller flere dyrenummer(2). Afslut med bestil(3).

 

Se de bestilte udskrifter under fanen ”vis udskrifter)

udskrifter, gldyreregistrering, udskirfter(gl.dyreregistrering)

Sidst ændret 13-02-2018