Seges Software
283 visninger

ÆNDRINGER I SKATTEBILAG JANUAR 2019

Nedenstående ændringer laves i Ø90 med virkning fra fredag den 18. januar.

 

Balance i anden virksomhed

Der er tilføjet afsnit, som indeholder aktiver, gæld og hensættelser i anden virksomhed og i ægtefællens virksomhed. Samtidig er navnet ”Noter til balance” ændret til ”Arbejdspapirer: Noter til balance”, og kun det første af afsnittene med arbejdspapirer kommer med i indholdsfortegnelsen.
De nye afsnit er aktive i udgave A til D, lige som øvrige balancenoter.

 

Vi anbefaler, at I Ikke bruger fortløbende numre i jeres arbejdsudgaver.

 

 

 

Alle balancenoter der findes i skatteregnskabet kan tilvælges i arbejdsnoterne.

 

Indfortolkning af beholdning ved salg mv.

Der er ændret i skattebilaget, i to tilfælde:

-    Når der er indtægtsført beholdning, der stadig findes i ultimo, ved køb af ejendom.

-    Når der er indfortolket primobeholdning, ved salg af ejendom

 

Reguleringen af beholdninger har før stået i noten med lagerforskydning, men er fjernet derfra.

I stedet bliver de kun vist i selve skatteafstemningen. Det er kontoteksten på 7900 80-81,
der bliver brugt, så du kan selv bestemme teksten.

 

Eksempel:

Kontoteksten på 7900 80-81 bliver vist.

 

I eksemplet er der købt foderbeholdning for 400.000 kr. og ultimo er 75 % i behold.

I kasseregistrering er købet bogført på 7501 15.

Efterposteringer:

 

I eksemplet er der solgt foderbeholdning for 9.000 kr., og dette svarer nøjagtig til værdien i primo:

I kasseregistrering er salget bogført på en 3xxx konto.

Skattemæssig efterpostering:

 

Afstemningsfejl på grund af forkert kontering

Hvis man konterer virksomhedens indkomst som privat (V=2) i årsrapporten, så kommer der afstemningsfejl i skattebilaget, selv om årsrapporten er rigtig. Der er lavet kontrol, så virksomhedens indkomst altid skal konteres som virksomhed (V=1).

 

Sidst ændret 25-02-2019