This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
26 visninger

 

FREDAG DEN 4. MAJ FORETAGES FØLGENDE ÆNDRINGER

 

Udgave G – 540 og 543.

Udgave G tilpasses, så egenkapitalnoten kommer med og I får mulighed for at skrive sammensætningen af kapitalen samtidig med I laver de øvrige teksttilpasninger.

 

Dokumentation 586 og 686

Efter en del henvendelser på formuleringen af et af spørgsmålene i dokumentationen, har vi lavet en omformulering, der bør gøre det nemmere at svare på spørgsmålet.

 

Vi har omformuleret spørgsmålet omkring uafhængighed under Assistance ved opstilling af regnskabet. Nu lyder teksten sådan i dialogen:

 

 

Og i udskriften sådan:

 

 

 

Begge steder ændres teksten til: Er revisor uafhængig af kunden?

 

I udskriften til der samtidig også står følgende:

 

(Er svaret nej, skal det fremgå af erklæring om opstilling af regnskab, at revisor ikke er uafhængig af kunden)

 

  

Anvendt regnskabspraksis

Der er nogen, som har efterspurgt en tekst i anvendt regnskabspraksis omkring virksomhedssammenslutninger, der kan bruges i forbindelse med fusioner. Der bliver oprettet en tekst (7-1330), som vil være passiv på landsniveau, men kan vælges til i Afsnit/noter på ejendomsniveau.

 

 

Sidst ændret 01-05-2018