This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
541 visninger

 

Se de vedhæftede filer (nederst i denne artikel) vedr.:

Kom godt i gang med Kort periodisk opgørelse(KPO)
Bedst practice for udarbejdelse af KPO
Konteringsguide til Ø90
Tjekliste til Foderregistrering til KPO her

 KPO er det faglige og tekniske grundlag for opfølgning på budget af dækningsbidraget i en malkekvægsbesætning.

Opfølgning bygger på anvendelse af seks programmoduler i DMS

1. Foderregistrering
2. Foderopgørelse
3. Ø90 Data
4. Lager
5. Kort Periodisk opgørelse
6. KPO-rapport

KPO anvender indtægter og omkostninger, som er registreret i bedriftens kassebog i Ø90 Online. For bedrifter som ikke anvender Ø90, kan der manuelt tastes i Lager og KPO ud fra en revisionsliste.

Den færdige produktionsopgørelse kan anvendes som en del af bedriftens samlede bud-getopfølgning. KPO beskriver det opnåede dækningsbidrag og de opnåede produktions-tekniske nøgletal. KPO rapporten kan anvendes til benchmarking med andre bedrifter, der udarbejder KPO.

 

Vedhæftning BestPracticeKPO.pdfKom_godt_i_gang_med_Kortperiodisk_opgoerelse.pdfkonteringsguideo90.pdfTjeklistefoderregistreringtilKPO.pdf
Sidst ændret 12-01-2018