Seges Software
357 visninger

BESÆTNINGSPRISER 30.09.18

Ø90-Besætningsbillederne bliver ajourført med priser til versionen pr. 30.09 2018 tirsdag den 2. oktober 2018 mellem kl. ca. 14.00 og 16.00.

 

Besætningspriser bliver normalt ajourført på landsniveau med fire versioner pr. år (version: dg.md.år = 31.03.xx, 30.06.xx, 30.09.xx og 31.12.xx). Ajour­føringerne gennemføres i starten af april, juli, oktober og januar.

 

Bilaget Besætningsprisgrupper september 2018 indeholder de besætningsprisgrupper, der benyttes i Ø90-Besætningsbillederne til beregning af status.

 

Mens vi retter på landsniveau (kl. 14.00-16.00) anbefales det:

- Ikke at taste besætningsantal, og beregne besætningsværdi for regnskaber med status pr. 30. september 2018.

- Ikke at rette i besætningspriser eller -sammenhænge på kreds- eller ejendomsniveau

(Prisgrupper / Kontering og prisgrupper).

 

Hvis I allerede har indtastet besætningsantal og beregnet besætningsværdi pr. 30. september 2018, er der beregnet med de "gamle" priser. I besætningsbillederne skal I huske at genberegne – ved at vælge "fortryd beregning" og derefter beregne – for at få rettet til de nye priser.

 

Skattemæssig værdiansættelse

Den skattemæssige værdiansættelse er gennemført ud fra følgende:

Kvæg, svin, får, heste

Normalhandelsværdi

Mink og hjorte

Vejledende fremstillingspris

Fjerkræ og andre pelsdyr end mink

Ingen landspris

 

Driftsmæssig værdiansættelse

Som vejledende driftsmæssige besætningsværdier er der i besæt­ningsmodulet indlagt de af SEGES beregnede priser, ud fra de modeller og principper, som er aftalt med Statusprisgruppen, hvor bl.a. Danmarks Statistik deltager.

 

De driftsmæssige besætningsværdier følger princippet om dagsværdi (seneste måned før ajourføringen).

 

Der opdateres ikke priser til økologi i Ø90.

 

Aktuelt fra tidligere udsendt nyhedsbrev januar 2018

Modellen til værdiansættelsen af stambesætningen er blevet justeret fra og med versionen 31.12.2017. Se nærmere om dette på LandbrugsInfo under Økonomi > Regnskab og revision.

Sidst ændret 11-07-2019