Seges Software
488 visninger

KONTOKOBLINGER MED AFGIFTSSATSER FOR 2019

 

Oversigten nedenfor viser de gældende satser til Budget og Kasseregistrering.

 

Budget 

Følgende kontokoblinger er opdateret med satser gældende fra 1.1.2019 i budget:

 

Kontoplan                                   1                       5                                         

 

Dieselolie:                                  4580 10          4580 15

 

Fyringsolie:                                4581 00          4881 05

 

Fast brændsel /Kul:                  4582 00          4582 05

 

Flaskegas:                                   4583 00          4583 05

 

Naturgas:                                   4583 30          4583 35

 

El:                                                 4588 00          4588 00

 

Følgende ændres ikke i 2019:

 

Vand:                                           4837 00          4837 00

 

 

Du skal overføre kontokoblingerne fra landsniveau for budgetter for 2019 og frem – ellers bevares de forældede ejendomskontokoblinger.

 

Generelt gælder, at alle budgettets kontokoblinger for 2019 indeholder samme satser for efterfølgende år.

Afgifternes størrelse er de samme som i kontokoblinger for Kasseregistrering.

 

Kasseregistrering

Kontokoblinger gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2019:

  

 

 

 

Beløb

 

 

 

 

 

Grundlag

Op

Værdi

Divisior

Godtg.

 

 

4580 10 Dieselolie (Procesformål) jordbrug

 

 

 

 

 

A

8430 01

Olieafgift svovlfattig diesel

1 Kvantum

*

2,757

 

 

A

4580 81

Dieselolie afgift

1 Kvantum

*

-2,757

 

 

A

8430 14

Olieafgift ikke refunderbar del

1 Kvantum

*

-4,9626

100

1,8%

A

4580 85

Olieafgift ikke refunderbar del

1 Kvantum

*

4,9626

100

 

 

 

4580 15 Dieselolie

(ikke jordbrug) (Procesformål)

 

 

 

 

 

A

8430 01

Olieafgift svovlfattig diesel

1 Kvantum

*

2,757

 

 

A

4580 81

Dieselolieafgift

1 Kvantum

*

-2,757

 

 

A

8430 14

Olieafgift ikke refunderbar del

1 Kvantum

*

-220,8357

1000

8,01%

A

4580 85

Dieselolie afgift ikke refunderbar

1 Kvantum

*

220,8357

1000

 

 

 

4581 00 Fyringsolie (Anden gas og dieselolie) (Procesformål) jordbrug

 

 

 

 

 

A

8430 03

Olieafgift anden gas- og dieselolie

1 Kvantum

*

2,016

 

 

A

4581 80

Fyringsolie afgift

1 Kvantum

*

-2,016

 

 

A

8430 12

Fyringsolieafgift ikke refunderbar

1 Kvantum

*

-3,6288

100

1,8%

A

4581 85

Fyringsolieafgift ikke refunderbar

1 Kvantum

*

3,6288

100

 

 

 

4581 05 Fyringsolie (ikke jordbrug)

(Procesformål)

 

 

 

 

 

A

8430 03

Olieafgift anden gas- og dieselolie

1 Kvantum

*

2,016

 

 

A

4581 80

Fyringsolie afgift

1 Kvantum

*

-2,016

 

 

A

8430 12

Fyringsolieafgift ikke refunderbar

1 Kvantum

*

-161,4816

1000

8,01%

A

4581 85

Fyringsolieafgift ikke refunderbar

1 Kvantum

*

161,4816

1000

 

 

 

4582 00 Fast brændsel

Proces, Jordbrug

 

 

 

 

 

A

8433 01

Kulafgift procesformål

1 Kvantum

*

1,573

 

 

A

4582 80

Fast brændsel afgift

1 Kvantum

*

-1,573

 

 

A

8433 14

Kulafgift proces ikke refunderbar

1 Kvantum

*

-2,8314

100

1,8%

A

4582 85

Fast Brændsel ikke refunderbar

1 Kvantum

*

2,8314

100

 

 

 

4582 05 Fast brændsel proces (ikke jordbrug)

 

 

 

 

 

A

8433 01

Kulafgift procesformål

1 Kvantum

*

1,573

 

 

A

4582 80

Fast brændsel afgift

1 Kvantum

*

-1,573

 

 

A

8433 14

Kulafgift proces ikke refunderbar

1 Kvantum

*

-125,9973

1000

8,01%

A

4582 85

Fast Brændsel ikke refunderbar

1 Kvantum

*

125,9973

1000

 

 

 

4583 00 Gas

 

 

 

 

 

A

8430 02

Flaskegasafgift procesformål

1 Kvantum

*

2,585

 

 

A

4583 80

Gas afgift

1 Kvantum

*

-2,585

 

 

A

8430 13

Flaskegasafg. Proces ikke ref

1 Kvantum

*

-4,6530

100

1,8%

A

4583 85

Gasafgift ikke refunderbart

1 Kvantum

*

4,6530

100

 

 

 

4583 05 Gas

(ikke jordbrug)

 

 

 

 

 

A

8430 02

Flaskegasafgift procesformål

1 Kvantum

*

2,585

 

 

A

4583 80

Gas afgift

1 Kvantum

*

-2,585

 

 

A

8430 13

Flaskegasafg. Proces ikke ref

1 Kvantum

*

-207,0585

1000

8,01%

A

4583 85

Gasafgift ikke refunderbart

1 Kvantum

*

207,0585

1000

 

 

 

4583 30 Naturgas

 

 

 

 

 

A

8432 02

Natur/bygas procesformål

1 Kvantum

*

2,225

 

 

A

4583 80

Gas afgift

1 Kvantum

*

-2,225

 

 

A

8432 14

Natur/bygasafg. Proces ikke ref

1 Kvantum

*

-4,0050

100

1,8%

A

4583 85

Gasafgift ikke refunderbart

1 Kvantum

*

4,0050

100

 

 

 

4583 35 Naturgas

(ikke jordbrug)

 

 

 

 

 

A

8432 02

Natur/bygas procesformål

1 Kvantum

*

2,225

 

 

A

4583 80

Gas afgift

1 Kvantum

*

-2,225

 

 

A

8432 14

Natur/bygasafg. Proces ikke ref

1 Kvantum

*

-178,2225

1000

8,01%

A

4583 85

Gasafgift ikke refunderbart

1 Kvantum

*

178,2225

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4588 00 El

 

 

 

 

 

A

8431 01

Elafgift procesformål (§11 stk 4 nr. 2) og §11 stk 1

1 Kvantum

*

0,8800

 

 

A

4588 80

El afgift

1 Kvantum

*

-0,8800

 

 

P

4588 99

El aconto uden elafgift

Beløb

*

-1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4588 23 El proces, sidste års afgiftssats

 

 

 

 

 

A

8431 01

El proces sidste års afgift

1 Kvantum

*

0,9100

 

 

A

4588 80

El afgift

1 Kvantum

*

-0,9100

 

 

A

4588 00

El

Beløb

*

1,000

 

 

A

4588 23

El sidste års afgiftssats

Beløb

*

-1,000

 

 

P

4588 99

El aconto uden elafgift

Beløb

*

-1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4588 24 El med nedsat afgift, sidste års afgiftssats

 

 

 

 

 

A

8431 13

Elafgift nedsat

1 Kvantum

*

0,2530

 

 

A

4588 80

Elafgift

1 Kvantum

*

-0,2530

 

 

A

4588 30

El med nedsat afgift

Beløb

*

1,0000

 

 

A

4588 24

El nedsat afgift sidste års afgiftssats

Beløb

*

-1,0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4588 30 El med nedsat afgift (virksomhed, helårsbolig, forbrug over 4000 KwH)

 

 

 

 

 

A

8431 13

Elafgift nedsat (§6 stk 1)

1 Kvantum

*

0,2590

 

 

A

4588 80

El afgift

1 Kvantum

*

-0,2590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8431 13 Elafgift nedsat (§11 stk 3) rumopvarmning mv. virksomhed

 

 

 

 

 

A

8431 13

Elafgift nedsat

1 Kvantum

*

0,2590

 

 

A

8431 01

Elafgift procesformål

1 Kvantum

*

-0,8800

 

 

A

4588 80

El afgift

1 Kvantum

*

0,6210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4837 00 Vand

 

 

 

 

 

 

8406 01

Vandafgift

1 Kvantum

*

6,37

 

 

 

4837 80

Vandafgift (grøn afgift)

1 Kvantum

*

-6,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4588 90 El rumvarme drift, pris

 

 

 

 

 

A

8431 11

Elafgift rumopvarmning, drift

1 Kvantum

*

0,6250

 

 

A

4588 97

El rumvarme drift, afgift

1 Kvantum

*

0,6250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4588 95 El uden afgift (aftale pga. over 100.000 kWh)

 

 

 

 

 

A

2748 70

Skattekonto

1 kvantum

*

-0,0040

1

 

A

4588 96

Elafgift minimumsafgift

1 kvantum

*

0,0040

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7031 89 Privat andele el uden afgift

 

 

 

 

 

A

2748 70

Skattekonto

1 kvantum

*

0,8800

 

 

A

8401 00

Moms af salg

1 kvantum

*

-0,8800

4

 

A

7031 00

Privat andele el

1 kvantum

*

110,0000

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afregninger for periode med satsskifte (Kasseregistrering)
For forbrugsafgifter, hvor afregningsperioden går hen over den 1. januar, skal afgiften beregnes relativt ud fra den periode, der falder hhv. før og efter den 1/1.

 

Hvis der er behov for at ændre på afgiftsbeløbet på grund af ovenstående, anbefales det at ændre afgiften ved at skrive beløbet i kontokoblingen og notere dette som posteringstekst (Elafgift på konto 8431 01 Elafgift procesformål). Herved er det hurtigt under opgørelsen at kontrollere, hvorfor der er kontroludfald, når man via kontokort på konto 8431 xx kan se posteringsteksten.

 

Eksempel på posteringstekst: ”Energiafgift sats skift i perioden, beløb jfr. Bilag”.

 

Sidst ændret 08-07-2019