This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
192 visninger

”Benchmark restbeløb pr. ko” i DMS Dyreregistrering

Under Analyseudskrifter – Fodring findes "Benchmark restbeløb pr. ko". Denne udskrift sammenligner egne resultater fra foderkontrol med top, bund og gennemsnir i ønsket sammenligningsgruppe.

 

Restbeløbet pr. ko giver et øjebliksbillede af forholdet mellem mælkemængde, mælkepris, energiudnyttelse og foderpris. Når man kender restbeløb, kan man handle og optimere de muligheder, der er i stalden. På trods af, at det er et øjebliksbillede, vil det indenfor besætningen være interessant at følge over tid og med forskellige fodringsstrategier samt diskutere hvilke parametre, der skal sættes ind på, for at forbedre det økonomiske resultat køerne opnår, når foderet er betalt. Restbeløb pr. ko er det samme som parameteren ”mælk minus foder”.

 

Udskriften Benchmark restbeløb pr. ko giver både mulighed for at benchmarke egne resultater mod andre lignende bedrifter, samt mulighed for at følge udviklingen over tid.

 

Den aktuelle mælkepris har stor betydning for det opnåede restbeløb og derfor er mælkeprisen, og dermed også det opnåede restbeløb i sammenligningsgruppen, genberegnet til samme prisniveau, som ved den seneste foderkontrol i den aktuelle driftsenhed. På denne måde er det muligt at sammenligne de opnåede resultater, uden at resultatet er påvirket af ændringer i mælkeprisen.

Bemærk at i den grafiske visning af ”Restbeløb pr. ko (kr./dag), seneste 12 mdr. er mælkeprisen ikke genberegnet. Ændringer i restbeløbet vil derfor også være afhængig af ændringer i mælkeprisen.

 

Beregningsgrundlaget kan være egne grovfoderpriser eller standardpriser. Ved at vælge standardgrovfoderpriser sættes grovfoderfoderprisen efter priser i FarmtalOnline og dermed får alle foderkontroller i benchmarkingen samme grovfoderpriser.

 

Ved bestilling af udskriften kan sammenligningsgruppen opsættes efter race (tung/jersey), malkesystem (+/-AMS), økologi (ja/nej) og beregningsgrundlag for grovfoderpris (egne/standard priser). Standard er som værdierne  fra egen driftsenhed og med standard priser.

Udskriften er opdelt i to blokke

Ud fra nøgletallet ”Restbeløb pr. ko” opdeles driftsenhederne i ”top og bund”. Indenfor ”top og bund” beregnes der herefter gennemsnit af de enkelte nøgletal, så det er de samme driftsenheder, der indgår i gennemsnit på tværs af nøgletallene.

Princippet skal svare på spørgsmålet: ”Hvordan ser nøgletallene ud for dem, der har det højeste restbeløb”.

OBS: Samme princip som i KPO, men anderledes end i Nøgletalstjek.

Grafisk visning af nøgletallet "Restbeløb pr. ko" for seneste 12 mdr. i driftsenheden og sammenligningsgruppen. I grafen er mælkeprisen ikke genberegnet og ændringer i restbeløbet vil derfor også være afhængig af ændringer i mælkeprisen. Det gælder både for driftsenheden og sammenligningsgruppen. Grafen afspejler derfor også mælkeprisens betydning for restbeløbet gennem perioden. Hvis der er mere end én foderkontrol i en måned, vises der et gennemsnit af månedens foderkontroller.

Der er mange forhold, som påvirker restbeløbet. Det kan være grovfoderkvalitet, sundhed, reproduktion, fodring, mælkeydelse eller foderprisen. På hver enkelt bedrift må man vurdere hvilke håndtag, der skal justeres på. Med hyppige foderkontroller og benchmark restbeløb pr. ko er det muligt at følge om de opnåede resultater svare til forventningerne og sætte ind på de områder hvor der kan ske forbedringer.

 

Sidst ændret 13-02-2018