This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
370 visninger

Ifølge aftale med Danmarks Statistik fremsender vi i lighed med tidligere år et udtræk med oplysninger fra Ø90 til brug for regnskabsudvælgelse hos Danmarks Statistik (DST). Udtrækket omfatter oplysninger om:

 • Kredsnummer
 • Holdnummer
 • Ejendomsnummer
 • Navn
 • Adresse
 • Primostatusmåned skat og drift
 • Der på ejendommen føres: Årsrapport / skatteregnskab
 • Dato for seneste indtastede kassepostering
 • CVR-nummer
 • Ejendommen indgår i et interessentskab
 • Ejendommen er et selskab
 • Ejendommen er overført til ØDB SEGES

 

Da persondataforordningen er trådt i kraft tidligere på året, er CPR-numrene nu helt blevet fjernet fra udtrækket.

 

De Ø90-kredsansvarlige skal efter aftale med ledende konsulent oprette tilladelse til, at kredsens ejendomme er med i udtrækket. Derfor er informationen i dette Ø90-Nyhedsbrev også udsendt til ledende konsulenter.

 

Ønsker kredsen at deltage i den automatiske overførsel til DST, skal der på kredsniveau i dialogen Periodens data – Beregninger og udskrifter under Datahåndtering rettes et Nej til et Ja på oplysningen:

 • "Ønskes ejendomsnr. overført automatisk"

 

Log ind med jeres kredslogin.

Vælg perioden 01.01.18 – 01.01.18 i opgavevalg før du åbner dialogen under Funktioner. 

 

Ret oplysningen fra Nej til Ja.

 

Indberetningen af kreds tilladelsen skal ske senest torsdag den 25. oktober 2018.

 

Sidst ændret 04-12-2018