Seges Software
212 visninger

Mark Online. Hvor angiver du, at bedriften har modtaget/afgivet efterafgrøder?
Hvis en bedrift har haft efterafgrøder i efteråret og dermed har opbygget et overskud af efterafgrøder, kan dette overskud sammen med overskud fra tidligere år afsættes til anden virksomhed. Flytning af efterafgrødeoverskuddet til bedriften, der mangler efterafgrøderne, indberettes først i Fællesskemaet i det følgende år.

Den bedrift, som skal have dækket sit efterafgrødekrav af efterafgrøder hos anden virksomhed, vil så stå med en plan uden efterafgrøder i efteråret. Når du skifter frem til aktuelt år, vil bedriften så have et underskud af efterafgrøder. Det er på dette tidspunkt, ved indberetning i Fællesskemaet i foråret, at du angiver, at der modtages et efterafgrødeoverskud fra anden virksomhed, og du dermed opfylder dit efterafgrødekrav.

Hvis din samarbejdspartner får underkendt sine efterafgrøder og dermed ikke har et overskud, der kan overføres til dig, må du finde overskud fra andre eller acceptere en reduktion af din N-kvote i på grund af manglende efterafgrøder.

Hvor i Mark Online anfører jeg overførsel af efterafgrødeoverskud?
Du indskriver areal, modtaget/afgivet og cvr.nr hos både afgiver og modtager. Det gøres under Indberetning og Fællesskemaet. Eksemplet viser et overskud af efterafgrøder fra efteråret 2013, der modtages i foråret 2014.

http://it.dlbr.dk/NR/rdonlyres/F0BB708C-211A-4084-9E90-556A2D7A7D98/0/FAQVisningAndenVirksomhed.jpg

 

Modtaget efterafgrødeoverskud indgår i opfyldelse af bedriftens efterafgrødekrav.

Bemærk, at hvis niveauet for udbragt DE pr. ha er forskellig på de to bedrifter, som udveksler efterafgrødeoverskud, så gælder der en omregningsfaktor, se NAER’s Vejledning om Gødsknings- og Harmoniregler.

Har du fuldmagt til både modtager og afgiver, så kan du få oprettet modtagelsen automatisk via funktionen Overfør til modtager blandt åbne bedrifter. Det kræver, at begge bedrifter er åbnet samtidigt.

http://it.dlbr.dk/NR/rdonlyres/0FE269A8-ED1A-4894-82BC-9DA3503E12E5/0/FAQEfterafgrOverforselFlerebedrifter.jpg

Sidst ændret 12-04-2018