This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
460 visninger

DST ÅBNES FOR OVERFØRSEL

Det er med virkning fra mandag den 29. januar 2018 muligt at overføre regnskaber til DST (Danmarks Statistik). Regnskaber, der evt. er forsøgt overført før ovenstående dato, skal både bestilles igen og genoverføres.

 

Arbejdsgangen er uændret i bestillingsbilledet i forhold til tidligere år (se mere under bestilling nedenfor).

 

Der er aftalt overførselsdato til DST natten til tirsdag og fredag hver uge frem til tirsdag den 10. juli 2018. Første gang natten til tirsdag den 30. januar 2018.

 

SEGES har et stort ønske om, at regnskabsstatistikken for jordbrug kan udkomme så tidligt som muligt, da denne benyttes som grundlag for udarbejdelsen af prognoserne. For at dette kan blive en mulighed, er det nødvendigt, at Danmarks Statistik modtager regnskaberne, så snart de er færdige. Det vil være hensigtsmæssigt at overføre det færdige regnskab til Danmarks Statistik og SEGES’ økonomidatabase samtidigt.

 

Vedlagte bilag indeholder en beskrivelse af de oplysninger, der skal indberettes til Regnskabsdatabaserne

 • ØDB, SEGES
 • DST-regnskab

 

Indtastningsbilaget til supplerende oplysninger kan I evt. også bruge, når der ikke skal overføres til DST, men kun til ØDB. Endvidere er bilaget også et supplement til analysekataloget til det interne regnskab.

 

Vedlagte bilag                    

 

I bilaget er der for hver supplerende oplysning angivet billede, hvor oplysningen indberettes samt en anvendelseskode, der angiver til hvilket formål oplysningen indberettes. Der findes i bilaget følgende anvendelseskoder:

 • A: Anvendes til Produktionsgrundlag mv. i internt regnskab (+ Benchmarking)
 • C: Anvendes til analyser, som kræver ekstra indberetning i internt regnskab (ikke benchmarking)
 • B: Anvendes til SEGES Statistik (+ Benchmarking, evt. også selvom, der ikke er angivet A) (ØDB)
 • G: Gemmes til SEGES Statistik + Benchmarking, men ingen krav om indberetning (svarer til anvendelseskode C)
 • S: Anvendes til DST-regnskab
 • F:Fælles = B + S
 • P: Anvendes til Produktionsregnskab i internt regnskab (+ Benchmarking) (ØDB)
 • D: Anvendes til Produktionsgrensregnskabsdatabasen (+evt. også til Benchmarking, selvom der ikke er angivet P)
 • E: Anvendes kun i eksternt regnskab (selskaber).

 

Betaling

Der gøres opmærksom på, at Ø90-kredsen modtager betaling fra DST for de indberettede regnskaber, der er udvalgt til indberetning. Betalingen udgør for 2017-indberetninger 3.030 kr. minus et mindre fradrag (ca. 100 kr.) for transmissionsomkostninger fra Ø90. Betalingen tilgodeser, at Ø90-kredsen kan yde et ekstra arbejde med indberetningerne til DST.

 

DST gør særlig opmærksom på, at det er særdeles vigtigt, at der for det enkelte regnskab gøres en indsats for at få oplyst det faktiske arbejdsforbrug.

 

 

BESTILLING AF UDSKRIFTER/OVERFØRSEL TIL DST

Selve overførslen af regnskaber til DST sker ved, at I i billedet "Bestilling af udskrifter" indberetter kode J i kolonnen "Gem til", inden I bestiller årsrapporten.

 

I forbindelse med funktionen "Start bestilling" undersøges det, om alle kontroludfald i årsrapporten er accepteret, og om opgørelse og færdiggørelse er tjekket vedr. drift.

 

Hvis regnskabet tidligere er overført, kommer der en advarselsdialog, i forbindelse med bestillingen af en ny overførsel, med følgende indhold: "Regnskabet er overført tidligere, ønsker du at genoverføre regnskabet (J/N) " Hvis I vælger "J" (ja) overføres regnskabet igen.

 

Danmarks Statistik ønsker, at I sender dem et regnskab (PDF-regnskab) i forbindelse med, at I overfører regnskabet til dem. Når I bestiller overførsel til DST, kommer der en meddelelse, som siger, at I skal huske at overføre et PDF-regnskab til DST. Selve overførslen er nærmere beskrevet nedenfor.

 

DST kontrollerer de overførte regnskaber de efterfølgende uger efter en overførsel. Normalt betyder det, at hvis I ikke har hørt noget inden 30 dage, vil regnskabet være endeligt godkendt.

 

 

OVERFØRSEL AF PDF-REGNSKABER TIL DST

DST ønsker, at I går ind på deres hjemmeside og overfører (Upload) det dannede PDF-regnskab fra Ø90.

Bemærk, at det som noget nyt nu muligt at uploade flere PDF-regnskaber til samme virksomhedsnummer (f.eks. relevant i I/S´er)

 

Adgang til ny DST/Upload

Adgang opnås via direkte link: https://regnjord.dst.dk/

·        Brugernavn:

Dst

·        Password:

dst2017

  

Siden kan eventuelt oprettes som foretrukken for dermed at opnå nem adgang til DST/Upload.

 

Hvem skal benytte Upload

Upload skal benyttes af Ø90-regnskabskontorer, som skal indberette regnskaber til DST’s Regnskabsstatistik landbrug. Regnskabsdata kommer til DST automatisk gennem Ø90, men suppleres via indberetning med årsrapporter i form af pdf-filer. Herved undgås langt hovedparten af de spørgsmål DST måtte have til regnskabsdata fra regnskabskontoret.

 

 

DST ØNSKER FØLGENDE INDHOLD I PDF-REGNSKABET

 

Følgende ønskes yderligere oplyst, med mindre det allerede fremgår af PDF-regnskabet.

·   Specificering af investeringerne ud fra den interne opstilling (dvs. pengebinding eller afsnit 21-8 Specifikationer – investeringer). Det skyldes, at den eksterne opstilling af investeringer i pengestrømsopgørelsen eller i anlægskartoteket ikke har en klar opdeling i, hvad der er landbrugsinvesteringer, og hvad der er investeringer uden for landbrug.

 

 

BILLEDE, SOM INDEHOLDER OVERFØRTE REGNSKABER

 

I billedet "Overførsel regnskabsdatabase" kan I få et overblik over, hvilke regnskaber, der er overført til Regnskabsdatabaserne. Billedet er placeret under menupunktet "Administration". Alle medarbejdere på en kreds har adgang til billedet "Overførsel regnskabsdatabase".

 

I kan ikke ændre noget i billedet, men I har mulighed for at:

 • Søge på ejendomsnummer (er en bestemt ejendom overført?)
 • Søge på overførselstype (SEGES-regnskab, SEGES-prod.gren, DST-regnskab)
 • Søge på overførselsdato
 • Søge på indberetningsår (to år)
 • Se hvor mange regnskaber, der er overført i alt for et indberetningsår til:

SEGES-regnskab, SEGES-prod.gren, DST-regnskab (vises i bundlinjen i billedet).

 

SEGES har mulighed for at slette en ejendom.

 

 

Sidst ændret 26-01-2018