Seges Software
346 visninger

Mark Online. Hvordan får du let opdateret Mark Online med pligtige efterafgrøder på arealer, som du har overtaget inden 31. August?

Du har overtaget et areal senest 31. august med pligtige efterafgrøder eller ønsker at etablere efterafgrøde på arealet. Det vil sige arealet med pligtige efterafgrøder anmeldes under dit CVR i Tast Selv. Det nye areal ønskes ikke i markplanen 2015, da du først har rådighed over det fra september. Brug muligheden i Bedriftsoplysninger for at indtaste et efterafgrødeareal på bedriftsniveau.

Efter ansøgningstidspunktet og før 1. september*) overtager du et nyt areal, hvor du ønsker at anmelde et areal med pligtige efterafgrøder i efterår 2015.
For at kunne tilføje en efterafgrøde i Mark Online i efteråret 2015, skal marken være en del af markplanen i 2015. Dette vil samtidig ændre det samlede dyrkede areal i 2015, hvilket vil være forkert i forhold det dyrkede areal, man rådede over på ansøgningstidspunktet.

*) Ved overdragelse af arealer, er det den, der har rådighed over arealet den 31. august, der skal indberette de udlagte efterafgrøder. En overdragelse pr. 1. eller 2. september 2015 sidestilles med en overdragelse pr. 31. august.

Indtast efterafgrødearealet på bedriftsniveau
Under Bedriftsoplysninger og Produktionsvilkår har du nu mulighed for at overskrive det beregnede efterafgrødeareal fra markplanen med det indtastede areal i visningen Produktionsvilkår. Samme fremgangsmåde som du kender fra alternativerne til pligtige efterafgrøder.


 http://it.dlbr.dk/NR/rdonlyres/717FD016-1ADE-4049-8429-5909B898F728/0/pl_markonline_hvordan_faar_du_let_opdateret_f01.JPG

  
Det vil sige, hvis du i markplan har 13,00 ha pligtige efterafgrøder, og du på det nye areal har mulighed for at etablere yderlig 5,00 ha, så skal du indtaste 18,00 ha i visningen Produktionsvilkår. Hermed indgår dette tal i efterafgrødekontoen i stedet for de 13,00 ha.

Husk, at arealer med pligtige efterafgrøder skal anmeldes i Tast Selv senest 31. august.

Bemærk, at MFO-efterafgrøder ikke kan overdrages, da det er rådigheden af arealet på ansøgningstidspunktet i foråret, der er gældende.

 

Sidst ændret 15-05-2018