Seges Software
303 visninger

INFORMATION OM ØKONOMIDATABASEN Ø90 BENCHMARKING MV.

Der lukkes for overførsler af regnskaber torsdag den 20. december, og der åbnes igen fredag den 18. januar 2019
Det betyder, at i morgen torsdag er sidste frist for at overføre regnskaber i 2018. Fredag den 21. december er det IKKE muligt at overføre regnskaber. De tilknyttede produkter som Ø90 Benchmarking, Regnskabsdatabanken og Business Check kan fortsat anvendes for de regnskaber, som allerede er overført.

Der åbnes for overførsler igen fredag den 18. januar 2019. Her vil Ø90 Benchmarking rent teknisk også være klar til brug, men forvent at der går et par uger, inden datagrundlaget er omfattende nok til, at sammenligningsgrupper er tilstrækkeligt store på de mest udbredte driftsgrene.

Business Check vil som sidste år forventeligt være opdateret til regnskabsår 2018 primo marts. Vi følger løbende antallet af driftsgrensanalyser pr. driftsgren og opdaterer Business Check så hurtigt som muligt, når vi vurderer, at det er fagligt forsvarligt.

Regnskabsdatabanken med dataopslag, kontrolopslag mv. kan anvendes i hele perioden og vil også være opdateret med eventuelle ændringer i den nye sæson fredag den 18. januar.

Dataudtræk af rådgivningsvirksomhedens egne overførte 2018-regnskaber til lokale møder m.v. kan bestilles fra den 25. januar 2019. Det gælder også udtræk af driftsgrensanalyser.

Beholdnings- og besætningsmodulet i Ø90 vil være opdateret fra den 3. januar 2019.

Øvrige dokumenter i forbindelse med værdiansættelser, intern omsætning, økologiske statusværdier mv. vil blive offentliggjort i den første uge af 2019. 

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kan I kontakte Lene Bruun Siriwadhananuraks på lkb@seges.dk eller Arne Oksen på aro@seges.dk

 

Sidst ændret 25-02-2019