Seges Software
674 visninger

FORUDSÆTNINGER FOR PRÆSENTATION AF DATA VIA LANDMAND.DK DASHBOARD

Vi henter og overfører data dagligt til landmandens dashboard. Data hentes automatisk fra Ø90 og en fejlfri overførsel og efterfølgende visning af data kræver nogle særlige forudsætninger og kolonneopsætninger i Ø90. Dem kan du læse mere om her.

 

Landmanden skal være full-line SUMMAX bruger

Da data ajourføres hver dag, er det især landmænd med løbende bogføring, der vil have en værdi af dashboardet. Vi anbefaler, at landmanden har:

 

  • Automatisk indlæsning af kontoudtog
  • E-arkiv
  • E-faktura med betalingsløsning
  • E-bogføring

 

Landmanden skal have et Ø90 budget og Ø90 budgetopfølgning

Vi henter data fra landmandens Ø90 budget og fra landmandens Ø90 budgetopfølgning. Kunder, der ikke får udarbejdet disse to produkter, vil ikke få vist data i dashboardet.

 

Vi trækker det budget, der ligger i den nuværende kolonneopsætning i budgetmodulet for 2018. Bemærk, at vi kun trækker budgettet én gang. Det betyder, at såfremt budgettet ændres, så vil de nye budgetdata ikke blive vist i dashboardet. Men har I kunder, der ofte får ændret deres budget, så tilbyder vi, at I kan sende en mail når I har opdateret budgettet. Send mailen til juh@seges.dk.

 

VIGTIGT – OPSÆTNING BUDGET I Ø90

Det er et krav, at der er oprettet et budget for 2018, og at det er et resultatbudget – se nedenfor:

 

VIGTIGT – OPSÆTNINGEN I Ø90 Budgetopfølgningen

Vi henter data hver dag. Tallene i dashboardet ajourføres ud fra den viden, der er blevet bogført samt de tilretninger, som I har foretaget.

Overførsel af data fra budgetopfølgningen til dashboardet forudsætter korrekt kolonneopsætning:

 

  • Dato for opfølgning skal være til 30. november 2018
  • Udarbejdes der fx budgetopfølgning per 30. marts 2018, så skal datoen rettes tilbage til 30. november 2018

 

Se opsætningen nedenfor:

 

Kunder med stedopdelte budgetter og budgetopfølgninger

Landmænd, der har stedopdelte budgetter og tilhørende budgetopfølgninger kan også få hentet og præsenteret data i dashboardet. Det kræver en speciel opsætning i Ø90, og I bedes kontakte os på juh@seges.dk, så vi kan hjælpe jer med at få opsætningen på plads.

 

Vær opmærksom på, at

 

  • al bogføring uden kontonumre ikke medtages
  • data i dashboardet rundes op/ned til hele tusinder

 

 

Sidst ændret 25-02-2019