Seges Software
530 visninger

 

KONTOPLANÆNDRINGER SEPTEMBER 2018

 

Der er løbende oprettet nye landskonti, for at imødekomme forskellige ønsker. Her er en oversigt.

 

3300 25 Mælk andre tillæg

Konto oprettet til diverse tillæg, der ikke udgør en væsentlig del af mælkeafregningen. Dataoverførsel vil blive tilrettet januar 2019.

 

3382 Spædkalve, levebrug

Kontoen er efter ønske delt op i kvier og tyre, for at signalere at spædkalvene ikke skal konteres sammen med de større kvier/tyre til levebrug.

 

4418 Ærter og Hestebønner, egen avl

Der er efter ønske oprettet konto 4418 01 Ærter, egen avl til foder og 4418 10 Hestebønner, egen avl til foder. Skal bruges som modkonto til den interne overførsel fra marken.

 

4489 15 Fragt, afhentning mælk

Kontoen til fragt ved afhentning af mælk er oprettet, da egentlige omkostninger på mælkeafregningen, ikke må modregnes i indtægterne fra mælkesalget. Dataoverførsel vil blive tilrettet januar 2019.

 

4982 Straksafskrivning

Efter ønske er der oprettet en landskonto med teksten ”Straksafskrivning”. Vejledningen om straksafskrivning er ajourført.

 

9431 Sammenlægning af skattemæssige invertarsaldi §5 og §5D

Specifikationsnumrene 00 og 80, 90 og 92 samt 93 og 95 bruges til efterpostering af den særskilte inventarsaldo, der skal lægges sammen med den almindelige saldo i virksomheden.

Teksten er rettet på landsniveau, så den svarer til eksemplet i vejledningen.

Teksten var tidligere ”Fri til anden regulering af saldo”. Hvis I har rettet teksten på kreds- eller ejendomsniveau vil det stadig være den, der gælder.

Vedhæftning Kontoplan september 2018.pdf
Sidst ændret 25-02-2019