This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
16 visninger

SKATTEMÆSSIG KONTERING AF KURSGEVINST OG -TAB PÅ GÆLD I PERSONLIGE REGNSKABER

Ø90-support får mange spørgsmål om kontering af kursgevinst og -tab på gæld.

Her er en oversigt over hvilke konti, der kan bruges. Oversigten er lavet ud fra eksisterende vejledning, og fortæller hvordan der kan konteres i indkomståret 2017.

Definition af skatteudskrifter

Definition af selvangivelse personlig

Definition af årsrapport

Vejledning til opgørelsesbillederne Obligationer og Finansielle reguleringer

 

Når du konterer skal du være opmærksom på både årsrapport og skatteopgørelse. Før du eventuelt laver en postering, der er fælles for skat og drift, så tjek definitionen af årsrapport, for at sikre dig, at beløbet bliver rigtigt placeret.

 

Når du vælger konto til skat, så vær opmærksom på:

-       Er beløbet skattepligtigt/fradragsberettiget eller skattefrit

-       Er beløbet omfattet af bagatelgrænsen på 2.000 kr.?

 

Kursgevinstloven og personligt skatteregnskab

Du kan bruge disse konti til skattemæssig kontering af gevinster og tab:

KGL

Valuta

Konto

Eksempler 2017

KGL § 22

DKK

5785

Overkurs ved optagelse *)

Overkurs ved refinansiering *)

Ekstraordinær indfrielse af kontantlån DKK *)

Fremmed valuta

5278 sp

5791

KGL § 23

Fremmed valuta

5790

 

Skattefri

 

7700 – 7745

 

*) Der er flere betingelser knyttet til, hvor posten skal konteres. Der henvises til skattefaglig litteratur.

 

 

FORKLARING PÅ VALGET AF KONTONUMRE

Konto 5785 xx Gevinst/tab DKK realkredit

Kontoteksterne på landsniveau er gjort bredere med virkning fra den 3. februar 2018, så de dækker alle situationerne. Hvis du ønsker en mere specifik tekst, skal den laves på ejendomsniveau.

 

Specifikationsnumre angiver:

-       Tab eller gevinst

-       Fast eller variabel rente på gælden

-       Virksomhed eller privat

 

Indgår i linjen ”Anden kapitalindkomst”.

Gevinst selvangives som Anden kapitalindkomst

Tab selvangives som renteudgift af hensyn til samspil med indberetning til SKAT

 

Årsrapport: Indgår i subtotalen ”Realiseret gevinst/tab gæld”

 

Konto 5790 Gevinst/tab fremmed valuta.

Dette er den eneste af kontiene, der indgår i kontrol af om samlet beløb er over bagatelgrænsen.

 

Specifikationsnumre angiver:

-       Tab eller gevinst

-       Fast eller variabel rente på gælden

-       Virksomhed eller privat

-       Realkredit eller ikke realkredit

 

Indgår i linjen ”Anden kapitalindkomst”.

Både gevinst og tab selvangives som Anden kapitalindkomst

 

Årsrapport: Indgår i subtotalen ”Realiseret gevinst/tab gæld”

 

Konto 5791 Gevinst/tab fremmed valuta udenfor bagatelgrænse.

Teksten på 5791 00 er ændret og der er oprettet 3 specifikationskonti til virksomhed, ejer, ægtefælle med virkning fra den 3. februar 2018. Den skal for eksempel bruges til skattepligtig overkurs efter KGL §22 på gæld i fremmed valuta.

Kan ikke bruges i årsrapport, fordi den indgår i ”Renteudgifter”.

 

Indgår i linjen ”Anden kapitalindkomst”.

Både gevinst og tab selvangives som Anden kapitalindkomst

 

Konto 5278 sp.kto. 00-29, 80-99 Anden kapitalindkomst

Kontonumrene behandles lige som 5791 i skatteregnskabet. Kræver at du opretter en ejendomstekst.

Kan ikke bruges i årsrapport, fordi den indgår i ”Realiseret gevinst/tab finansaktiver”

 

Indgår i linjen ”Anden kapitalindkomst”.

Både gevinst og tab selvangives som Anden kapitalindkomst

 

 

7700-7749 Skattefri gevinster og tab på lån

Kontonumrene indgår i kapitalforklaring skat som ”Kursændring gæld”. I årsrapporten indgår de i ”Realiseret gevinst/tab gæld”.

Sidst ændret 02-02-2018