This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
551 visninger

KONTOPLAN JANUAR/FEBRUAR 2018

Der er lavet ændringer på landskontoplanen i løbet af januar og de første dage af februar. Her er et overblik.

 

3080 80 / 3096 80 Ærter/hestebønne overført fra marken til husdyr

Efter ønske har vi ligesom på korn lavet en konto til overførsel fra marken til husdyrene på ærter og hestebønner. Der laves ikke tilsvarende konti under husdyrene. Modkontoen i den interne postering er konto 4418 9x, hvis de helt eller delvist skal tages op som egne beholdninger under husdyrene. Ellers er modkontoen 4401 70 Bælgplanter.

  

3189 Tilskud pleje af græs og naturarealer og tilskud til målrettede efterafgrøder

Der er på grundkontoen 3189 00 Tilskud miljøforanstaltninger / MVJ oprettet 2 nye specifikationsnumre: 3189 10 Pleje af græs og naturarealer

3189 20 Målrettede efterafgrøder

  

3461 10 Slagtesvin tillæg

Konto 3461 10 Slagtesvin tillæg er oprettet på baggrund af at slagterierne har indført diverse tillæg for at fastholde slagtesvineproduktionen i Danmark.

  

4321 Indkøb avlshanner og tæver

Der er oprettet specifikationsnummer 10 og 20 til indkøb af avlshanner og tæver. Bemærk: Erhvervsøkonomi har på LandbrugsInfo ved en fejl også skrevet ud om en anden opdeling af statuskontiene på mink på konto 1520 xx end den vi har i Ø90. Det kan vi ikke lave i Ø90 nu, men vi har skrevet det op som et ønske til november/december 2018, dvs. næste gang vi skal lave tilretninger til statussedlen i Ø90.

 

4588 32 El rumvarme drift

8431 11 Elafgift rumvarme drift

Rettet med virkning fra 5. februar 2018

Der oprettes en ny konto til kontering af El rumvarme drift.

Samtidig oprettes der en ny konto til Elafgift rumvarme drift, Baggrunden herfor er at afgiften ikke skal indgå i beregningen af gennemsnits elprisen i forbindelse med privat forbrug af el.

 

Der blive oprettet kontokobling til denne konto, således at den rette afgift bliver konteret. Der bliver oprettet kontokobling for 2017 og 2018.

  

5785 og 5791 Kursændringer gæld

Rettet med virkning fra den 3.02.18

For at gøre det lettere at kontere for eksempel kursgevinst i form af overkurs er kontoteksterne på 5785 rettet, så de dækker flere situationer og ikke kun ekstraordinær indfrielse. På 5791 er teksten på grundkontoen rettet, så den fortæller at beløb på kontoen ikke indgår i den skattemæssige bagatelgrænse og der er oprettet 3 specifikationsnumre til gevinst virksomhed og privat.

 

I opgavesættet til ”Aktuelle lovændringer, afgørelser og problemstillinger” på Aktuel Skat 2017 for assistenter, brugte vi konto 5278 til overkurs. Den konto kan stadig anvendes, men efter disse tekstrettelser, anbefaler vi at bruge 5785 eller 5791. Husk at 5791 ikke kan anvendes i årsrapport og selskabsskatteregnskaber, da den medregnes i renteudgifter. Se Nyhedsbrev om kursændringer.

 

KONTROLLER

Skatteafdelingen har konstateret, at der ofte er fejl på indskudskonto og/eller mellemregning, som skyldes flytning af stuehuse og andre beboelser. For at forebygge fejl er indført nye kontroller i billedet Indkomstdisponering og skatteberegning. Kontrollerne findes på de 5 konti, hvor der kan beregnes ejendomsværdiskat 1007 00-01 og 1020 50-52, og de slår ud, hvis der er en privat statuspost primo, men ikke ultimo eller omvendt.

Kontrollerne kan ikke fravælges på kredsniveau.

Rettet med virkning fra den 1. februar 2018.

 

Vedhæftning Kontoplan januar 2018.pdf
Sidst ændret 04-12-2018