This site requires JavaScript to be enabled
Seges Software
615 visninger

Fremtiden byder på flere efterafgrødekrav på mange bedrifter. Hvis du i et år ikke har brug for hele din N-kvote, kan du gemme nogle af dine efterafgrøder til næste år.

I Fællesskemaet (Gødningskvote og efterafgrøder) gøres efterafgrødekontoen op i foråret. Det vil sige, at ud fra efterafgrødegrundarealet i året beregnes efterafgrødekravet, og hvis der er efterafgrøder nok på kontoen, så trækkes de efterafgrøder, der skal bruges til at opfylde kravet. 

Fig. Hele efterafgrødekravet opfyldes.

 

Hvis der ikke er nok efterafgrøder på kontoen, så trækkes der automatisk et fradrag i N-kvoten i år.

Du har mulighed for frivilligt at tage et fradrag i din N-kvote og gemme nogle af dine efterafgrøder på efterafgrødekontoen til kommende år.

Under bedriftsoplysninger indtaster du det efterafgrødeareal, som skal indgå i opfyldelse af årets efterafgrødekrav.

Skriver du 0 ha, så vil hele dit efterafgrødekrav blive omregnet til et fradrag i N-kvoten i år. Ved at indtaste et areal kan du bestemme det fradrag i N-kvoten, du kan ’tåle’ og dermed hvor mange efterafgrødehektar, du kan gemme til kommende år.

 

 

Sidst ændret 18-01-2018