Seges Software
27905 visninger

TIP: Kendte fejl kan nogen gange virke lidt uoverskuelig.

For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F,
fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking vil man let kunne finde fejlbeskrivelsen ved at søge på: bench

Ekstra befordringsfradrag har været beregnet på forkert grundlag fra den 14. marts 2019 (tilføjet 19.03.2019 rettet 20.03.2019)
Beregningsgrundlaget til ekstra befordringsfradrag har siden en rettelse den 14. marts 2019 været beregnet på et forkert grundlag. Fejlen skyldes, at pensioner fra arbejdsgiver blev regnet med i grundlaget.

Billedet Indkomstdisponering og skatteberegning skal genberegnes for at rette fejlen

Fejl i ekstra pensionsfradrag (tilføjet 19.03.2019 rettet 19.03.2019)
I forbindelse med ovenstående rettelse har beregningen af ekstra pensionsfradrag midlertidigt manglet pensioner fra arbejdsgiver. Fejlen har været der den 19. marts 2019 fra ca. kl 11:30 til 14:15.

Fejl ved overførsel med SA Pro på ægtefælle (tilføjet 19.03.2019 rettet 20.03.2019 kl 10:00)
Ved overførsel til SKAT med SA Pro kommer der nogle gange følgende fejl på ægtefælle: ” 203 - Indberettet feltnummer kan ikke anvendes for aktuelle profil., Selvangivelsetype: S13 og feltnr. = xxx”.

Det skyldes, at der ser ud til at blive gemt 0 på de felter og SKAT afviser,alle data på feltet, hvis ikke ægtefælle er erhvervsdrivende.

Der skal trækkes nyt skatteregnskab, inden der forsøges overført igen.

Fejl i TastSelv når man retter efter overførsel med SA Pro (tilføjet 20.03.2019)
Vi har hørt fra nogle brugere, at TastSelv sletter oplysning om beskatningsordning (VSO/KAP), når man retter i TastSelv efter at selvangivelsen er overført.

Vi har meldt fejlen til SKAT og følger op på den.

Aldersopsparing og betalte skatter heraf mangler i hentede R75 oplysninger (tilføjet 15.03.2019 rettet 21.03.2019)
Oplysningerne om aldersopsparing og de betalte skatter heraf er med i de R75-data, vi får overført fra SKAT. Vi arbejder på hurtigst muligt at få tilføjet de data, så de kan indgå i kontrollerne.

 

Ø90 Kendte fejl

Titel: (EMNE i mail)

MÅ IKKE RETTES

 

knowledge: Ø90 Kendte fejl – rettelse til KB0018885

 

Navngivning af PDF filen

 

Kendte fejl 2019-04 pr. 29. januar 2019

 

Søgeord(tags):

 

Ø90 Regnskab, Ø90 Økonomistyring, Ø90 Summax,

 

Udløbsdato:

 

Udløbsdato:

(6 mdr. fra upload)

   
 

Initialer:

(på den der skal tage stilling til at forlænge udløbsdato eller fjerne den fra emnelisten)

   

Forfatter:(assigment group)

 

Oekonomi- IT

 

Udsendelsestidspunkt:

 

Opsamling (tirsdag og fredag)

Straks (mail til HEMA)

 

Topic/Kategori

 

SEGES software – Økonomi

 

Synlighed:

 

Seges Software (Ekstern)

 

KB nr.

 

KB0018885

 

 

Link til information

Link til kvalitetsstyring

 

Link til vejledning for sekretær

 

Link til skabelon

   

 

Checkliste:

Udarbejdet/revid. af: (Init/Dato)

 

Mnp 30.01.19 JJA 30.01.19, cah 30.01.19

 

Faglig korrektur: (Init/Dato)

   

Er emner, der tidligere er rettet, slettet?

   

Er nye emner markeret med tilføjet dato efter hvert emne?

 

Ja

 

Er tilføjelse/rettelser tilføjet under emnet Nyt siden sidste kendte fejl?

 

Ja

 
    

Side 2 – XX Sendt til kundecenter@seges.dk som vedhæftet PDF og punktet nyt siden sidste kendte fejl er indsat som brødtekst i mail.: (Init/Dato)

 

   
    

 


 

TIP: Kendte fejl kan nogle gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking vil man let kunne finde fejlbeskrivelsen ved at søge på: bench

 

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

 

Erklæring i det interne regnskab (tilføjet 01.02.19, rettet 01.02.19)

Erklæring om opstilling af regnskab har i det interne regnskab manglet.

 

Bemærkninger mangler nogle steder (tilføjet 16.01.19, rettet 01.02.2019)

Vi har fået mange henvendelser vedr. udfordringer med bemærkninger der ikke kommer ud. Vi er i gang med at se om vi kan lave en oprydning bag i systemet, der vil kunne afhjælpe de problemer der opleves.

 

Værdiændringsberegning – låste posteringer konto 7992 00-49 (tilføjet 28.09.17, rettet 01.02.2019)

Hvis opgørelsen har været låst, og lås ophæves for opgørelse, hvorefter besætnings-og beholdningsbillederne beregnes igen, bliver der lavet en helt ny beregning, som ikke tager hensyn til den tidligere låste beregning.

 

Den låste postering kan rettes manuelt ved at lave tilsvarende modsatrettede efterposteringer mellem konto 7992 50-99 og 7993 50-99. Konsekvens: Disse korrektionerne kommer til at fremgå af bilaget.

 

Fejlen er rettet 1.2.2019.

 

Kontrol 611 hos interessenter (tilføjet 30.01.19)

Der er en fejl i kontrol 611 hos interessenter der har moms. Kontrollen tjekker billedetilstand på I/S Mellemregning og fordeling hos I/S’et. Fejlen kan ikke accepteres og blokere derfor for, at I kan komme videre i Modtag I/S posteringer.

 

Forventes rettet: hurtigst muligt.

 

Fejl i Anvendt regnskabspraksis (tilføjet 30.11.18) Rettet 1.februar 2019

Når der bestilles årsrapporter med egenkapitalnote, kommer der ikke den korrekte tekst i anvendt regnskabspraksis. Det skyldes en supplerende oplysning der er faldet bort i forbindelse med AIX omlægningen.

I skal rette bemærkningen 7-1010 (M/klasse C) til på ejendomsniveau.

Fejlen forventes rettet ultimo januar 2019

 

Nykredit december måned 2018 (Tilføjet 29.01.2019 Rettet 1.01.2019)

Særlige lån fra Nykredit og statusposteringer, som normalt overføres ca. en uge efter den ordinære overførsel, er ikke overført til Ø90.

Årsagen til at de særlige lån fra Nykredit ikke er overført for december måned er fundet.

Fejlen rettes ved igangsætningen den 31. januar, og herefter overføres de resterende terminsafregninger og statusposteringer fra Nykredit til Ø90.

Fejlen er rettet 1.2.2019

 

Opfrisk Berørt (Tilføjet 29.01.2019 Rettet 01.02.2019)

Der er en fejl i overførsel af Data til Ø90 (typisk fra e-faktura) som gør at igangværende opgørelsesbilleder ikke falder til ”berørt”, hvis der overføres data til en igangværende periode.

Fejlen rettes hurtigst muligt

 

Fejl ved overførsel af data fra kontorløsning og løn (Tilføjet 29.11.18 Rettet 01.02.2019)

Vi har oplevet enkelte ejendomme (blandt mange) hvor overførslen af data fra Kontorløsning og løndata fejler med meddelelsen om at perioden er låst selvom perioden ikke er låst.

Fejlen rettes snarest muligt

 

Dataoverførsel fra Bluegarden til Summax e-arkiv (rettet 04.01.2019)

Kommentaren ”—” er slettet så der ikke længere kommer en rød trekant i kasseregistrering når der er bilag overført til arkivet med kommentaren ”—”.

 

Fravalgte linjer i udskrifter fra fordelingsbilleder kommer alligevel med ud i udskrift af Driftsgrensanalyse og Dækningsbidragsfordeling. (Tilføjet 31.01.19)

Vi har konstateret at de linjer, som udskriften er fravalgt af i fordelingsbillederne, alligevel kommer med ud i udskrifter af Driftsgrensanalyse og Dækningsbidragsfordeling. Som alternativ kan hele afsnit af supplerende oplysninger fravælges i Afsnit og Noter.

Fejlen er desværre en programfejl.

 

Fejlen rettes snarest muligt.

 

F5

Genvej til ’Posteringer uden link til bilag’ virker ikke (tilføjet 19.12.18 rettet 31.01.19)

Forventes rettet 31.01.19

 

Ryd alle felter fjerner ikke flueben i posteringer uden link (tilføjet 19.12.18 rettet 31.01.19)

Forventes rettet 31.01.19

 

Control

Når man forlader Control og går til opgavevalg er kasseregistreringsknappen aktiv (tilføjet 19.12.18 rettet 31.01.19)

Forventes rettet 31.01.19

 

Opsplit postering (tilføjet 01.02.2019)

Når man anvender Opsplit postering på et linket bilag skal bilaget åbnes op. Hvis man har en DLI-adgang hvor der indgår et ’U’ i bruger id eller password, lukker dialogen Opsplit postering ned.

 

Forventes rettet hurtigst muligt.

 

Når man anvender opsplit postering var der en uhensigtmæssighed med, at når/hvis man har en aflusning, blev linjen ikke rød. Det er desværre blevet rettet således at der nu slet ikke kommer aflusningskoder i kasseregistrering ved opsplittede posteringer. Hvis man derimod laver opsplit postering i e-bogføring virker aflusningen som den skal.

 

Forventes rettet hurtigst muligt.

 

Ændre i kontokobling til KU-postering (Tilføjet 04-03-2016 rettet 31.01.19)

Ønsker du fx at ændre afgifterne i en kontokobling til en KU postering, vil du blive præsenteret for følgende besked: ”Reference-ID kan ikke anvendes”.

 

Hvis du sletter Reference ID ”KU”, kan du få lov til at ændre afgifterne i kontokoblingen.

 

Regnskabsoplysninger til SKAT mangler i I/S og kommer for ofte i andre regnskaber (rettes 06.02.2019)

 

Virksomhedsordningen - Kapitalafkastgrundlag hos ejer indeholder ægtefælles værdier (rettes 06.02.2019)

Specifikationen af kapitalafkastgrundlag i skatteregnskabets note 610 indeholder i nogle tilfælde også værdier fra ægtefælles virksomhed. Det er kun i udskriften at det indgår – beregningerne er korrekte.

 

Dataoverførsel: Forskudsafregning fra ARLA bliver ikke overført (Tilføjet den 05.02.19)

Arla har tekniske problemer med at afsende afregninger til Ø90. Dette har bevirket at forskudsafregningen ikke kan overføres. ARLA arbejder på at løse problemet så månedsafregningen kan overføres.

Afvent manuel kontering af forskuddet til månedsafregningen er blevet overført. (månedsafregningen forventes overført i løbet af de kommende dage)

 

 

Indlæs ekstern Data. Ingen fejlmeddelelse hvis man afbryder programmets skrive adgang (tilføjet 17.09.18 rettet 01.02.2019)

Når man indlæser eksterne data, skal programmet have skrive adgang til den pågældende ejendom, dette sker ved at ejendomsnummeret blankes og man står i opgavevalg. Hvis man angiver ejendomsnummeret og går ind på ejendomme før data er indlæst, afbrydes indlæsningen. Før igangsætningen den 7. september kom der en fejlmeddelelse om at indlæsningen var afbrudt pga. at programmet ikke havde skriveadgang. Nu kommer der desværre ikke nogen fejlmeddeles.

Fejlen kan omgås ved at man er lidt mere tålmodig for man går ind på ejendommen igen, indlæsningsprogrammet skal blot have tid til at lave indlæsningen færdig. Et eksempel er at en fil med ca. 19.000 linjer skulle have 7 minutter til at få indlæsningen afsluttet.

Ø90 Online bruger kan ikke bestille afstemningslister og kasselister (tilføjet 16.01.19 rettet 01.02.19)

Visse Ø90 Online bruger kan ikke bestille afstemningslister og kasselister. Fejlen bliver rettet til 1. februar.

Fejlen bliver rettet til 1. februar 2019.


 

 

 

Venlig hilsen

Søren Loft
Konsulent
Digital

D   

+45 8740 5172

E   

ssl@seges.dk


SEGES
Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
Agro Food Park 15, DK 8200 Aarhus N
seges.dk

SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv. Vi udvikler forretningsmuligheder
i tæt samarbejde med vores kunder, forskningsinstitutioner og virksomheder over hele verden.
SEGES er en del af Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.


CVR-nr. 25529529

 

Vedhæftning Kendte fejl 2018-34 pr.21. september 2018.pdfKendte fejl 2018-35 pr. 25. september 2018.pdfKendte fejl 2018-36 pr. 27. september 2018.pdfKendte fejl 2018-37 pr. 8.oktober 2018.pdfKendte fejl 2018-38 pr. 12. oktober 2018.pdfkendte fejl 2018-39 pr 16. oktober 2018.pdfkendte fejl 2018-40 pr 30. oktober 2018.pdfKendte fejl 2018-41 pr 2. november 2018.pdfKendte fejl 2018-42 pr. 30. november 2018.pdfKendte fejl 2018-43 pr. 12. december 2018.pdfKendte fejl 2018-44 pr 20. december 2018.pdfKendte fejl 2019-01 pr. 3. januar 2019.pdfKendte fejl 2019-02 pr. 8. januar 2018.pdfKendte fejl 2019-03 pr. 16. januar 2018.pdfKendte fejl 2019-04 pr. 29. januar 2019.pdfKendte fejl 2019-05 pr. 5. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-06 pr. 11. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-07 pr. 12. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-08 pr. 15. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-09 pr. 19. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-10 pr. 22. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-11 pr. 28. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-12 pr. 8. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-13 pr. 14. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-14 pr. 15. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-15 pr. 20. marts 2019.pdf
Sidst ændret 20-03-2019