Seges Software
37099 visninger

NYT SIDEN SIDSTE KENDTE FEJL

TIP: Kendte fejl kan nogle gange virke lidt uoverskuelig. For at finde bestemte emner/fejl kan det anbefales at åbne sidste nye PDF og søge via Ctrl+F, fx vedrørende aktuelle problemer med Benchmarking vil man let kunne finde fejlbeskrivelsen ved at søge på: bench

 

Dataoverførsel fra ATR-Landhandel (tilføjet 8/7-2019)

Vi har desværre opdaget en fejl som vedrører EU-Varekøb for april måned fra ATR-Landhandel.

Fejlen er at der i de fleste tilfælde ikke er blevet beregnet udenlandsk moms på EU-Varekøb.

Den udenlandske moms skal konteres manuelt på plads hvis ikke den er kommet af sig selv

 

Fejlen er rettet med virkning fra maj måneds data.

 

Dataoverførsel fra Viking (tilføjet 9/7-2019)

Fra 01-01-2019 ændrede Viking deres måde at håndterer medicin købt på apotek, fra at være et beløb med moms til at være et beløb uden moms.

Vi ændrede konteringen, så man i stedet for at Moms fratrækkes varekøb, og overføres til moms af køb, så overføres beløbet som nettobeløb, og momsbeløb konteres direkte til moms af køb/moms af salg.

Der er desværre sket en fejl og det er først nu vi har fået rettet konteringen til.

Så det er vigtigt at tjekke alle medicin køb fra Viking fra januar til nu så der ikke bliver trukket moms 2 gange.

 

Der har også fra Viking været problemer med vareteksten ” Raceaktiviteter u/moms” den er blevet konteret på HU gruppe 7100 130 Diverse omkostninger Viking. Til konto 448810 Diverse omkostninger kvæg.

Fremover kommer teksten ” Raceaktiviteter u/moms” på en ny HU gruppe 8100 1036 Raceaktiviteter u/moms til konto 8177 00 Inventar husdyr.

 

Fejlen er rettet med virkning fra 9/7-2019

 

KU posteringer fra SDC den 18 og 19 juni. (tilføjet 11/7-2019)

Vi har tidligere skrevet (nedenstående fejl) at der kunne være dobbelte posteringer, vi er nu blevet bekendt med at der også i enkelte tilfælde kan mangle posteringer på disse datoer. Disse manglende posteringer skal tastes manuelt.

 

Der har desværre været en fejl i dataoverførslen af KU posteringer fra SDC – flere pengeinstitutter

 

På den 18/6 og 19/6 er data dobbelte. Det har ikke været muligt, at få leveret en sletning af de dobbelte posteringer og en ny leverance.

Det er derfor nødvendigt at slette de dobbelte posteringer manuelt.

Vi beklager fejlen og det ekstra arbejde dette medfører.

 

Vedhæftning Kendte fejl 2018-43 pr. 12. december 2018.pdfKendte fejl 2018-44 pr 20. december 2018.pdfKendte fejl 2019-01 pr. 3. januar 2019.pdfKendte fejl 2019-02 pr. 8. januar 2018.pdfKendte fejl 2019-03 pr. 16. januar 2018.pdfKendte fejl 2019-04 pr. 29. januar 2019.pdfKendte fejl 2019-05 pr. 5. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-06 pr. 11. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-07 pr. 12. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-08 pr. 15. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-09 pr. 19. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-10 pr. 22. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-11 pr. 28. februar 2019.pdfKendte fejl 2019-12 pr. 8. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-13 pr. 14. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-14 pr. 15. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-15 pr. 20. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-16 pr. 22. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-17 pr. 26. marts 2019.pdfKendte fejl 2019-18 pr. 9. april 2019.pdfKendte fejl 2019-19 pr. 12. april 2019.pdfKendte fejl 2019-20 pr 16 april 2019.pdfKendte fejl 2019-21 pr. 23. april 2019.pdfKendte fejl 2019-22 pr 26 april 2019.pdfKendte fejl 2019-23 pr 3. maj 2019.pdfKendte fejl 2019-24 pr. 10. maj 2019.pdfKendte fejl 2019-25 pr. 14. maj 2019.pdfKendte fejl 2019-26 pr. 28. maj 2019.pdfKendte fejl 2019-27 pr. 13. juni 2019 v2.pdfKendte fejl 2019-28 pr. 25. juni 2019.pdfKendte fejl 2019-29 pr. 5 juli 2019.pdfKendte fejl 2019-30 pr. 11 juli 2019.pdf
Sidst ændret 11-07-2019